Mesaj de felicitare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat Protoiereului Petru CIOBANU, parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din or. Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 38 ani de viață

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Petru,

Împlinirea celor 38 ani de viață pământească la care ați ajuns, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestei frumoasei aniversări.

Cu acest binecuvântat prilej, Vă dorim alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

De asemenea, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de rugăciune şi Sfintele Slujbe, pentru a le înfrumuseța cu slujirea deosebită a Sfinției Voastre.

Vă mai dorim ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în slujire preoțească în cuprinsul parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din or. Nisporeni, acolo unde sunteți rânduit spre slujire și unde înfăptuiți exemplar nenumărate activități sociale, culturale, misionare și educaționale.

Totodată, ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre, iar anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în toate lucrările mântuitoare, iar anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

 

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni