Aniversări

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON (Marin), Starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăț, cu ocazia împlinirii a 45 ani de viață pământească

2021-02-26 05:47:35 | Vizualizări 237

Preacuvioșia Voastră, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, SPIRIDON, În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, când sărbătoriți omagierea celor 45 ani de viață, Vă adresăm alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări, urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală și misionară pe care o desfășurați cu mult […]

Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 10 ani de preoție

2021-02-20 09:48:47 | Vizualizări 298

Preacucernicia Voastră, Preacucernice Părinte Secretar, În această zi semnificativă și cu conotații spirituale pentru Preacucernicia Voastră, când celebrați împliniria a 10 ani de slujire preoțească, Vă adresez sufletește, cuvinte de sinceră felicitare şi urări de bine. Deși ați împlinit doar 10 ani de când, prin Mila Cerescului Tată, ați fost chemat la treapta de slujire […]

Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Mitrofor Ioan GAJIM, parohul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, din s. Todirești, r. Ungheni, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani

2021-02-13 09:09:08 | Vizualizări 156

Preacucernicia Voastră, Preacucernice părinte Ioan, În această zi deosebită și semnificativă pentru Sfinția Voastră, când celebrați aniversarea celor 60 ani de viață pământească, Vă adresez cele mai sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de bine, însoțite de părintești binecuvântări arhierești. Cunoscându-Vă de mulți ani, pot spune cu fermitate că atât în slujirea preoțească, […]

Mesaj de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei ARSENIA (Bordeniuc) stareța Schitului, Icoana Maicii Domnului „Potolește Întristarea mea”, sectorul Danuțeni, din mun. Ungheni, cu ocazia zilei de naștere

2021-02-08 10:15:24 | Vizualizări 423

Preacuvioasă Maică Stareţă, Ziua de naștere a Preacuvioșiei Voastre, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşti cuvinte de felicitare şi urări de bine, cu ocazia împlinirii a 72 ani de viață pământească. Cunoscându-Vă de foarte mult timp, că sunteţi o iubitoare a rugăciunii, o împlinitoare a sfintelor porunci şi canoane, o râvnitoare neîntrecută […]

Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat stareţei mănăstirii Vărzărești, Egumena SILUANA (Iacob) cu ocazia zilei de naştere

2021-02-07 19:27:26 | Vizualizări 288

Preacuvioasă Maică Stareţă, Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm în această zi importantă din viaţa Preacuvioşiei Voastre cu aniversarea a 38 ani de viaţă, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate, iar anii care urmează să-i trăiţi, să intensificaţi, îmbogăţiţi această fericire şi iubire dumnezeiască a vieţii care este un dar dumnezeiesc […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Ioan PÎRĂU, paroh al bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe”, s. Ciuciuleni, r. Hînceşti, cu ocazia împlinirii a 60 ani de viaţă

2021-02-07 15:47:35 | Vizualizări 309

Preacucernicia Voastră, Preacucernice Părinte Ioan, Împlinirea celor 60 ani de viață pământească, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu. La acest popas aniversar, Vă dorim, Preacucernice Părinte Protoiereu, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste […]

Felicitări și binecuvântări tuturor omagiaților zilei de astăzi

2021-02-07 10:33:20 | Vizualizări 251

Cu ocazia pomenirii Sfântului Ierarh Grigore Teologul, adresez părinteşti cuvinte de felicitare, urări de tot binele, însoțite de arhierești binecuvântări tuturor slujitorilor și credincioșilor care poartă numele acestui mare ierarh și sfânt al Bisericii Ortodoxe, dar și celor care îl au pe acest sfânt ocrotitor al familiilor sau a localităților lor.

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei PARASCHEVA (Cazacu), stareța mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hâncu, cu ocazia împlinirii a 50 ani de viață pământească

2021-02-04 20:53:18 | Vizualizări 240

Preacuvioșia Voastră,  Preacuvioasă Maică Stareță, Egumenă PARASCHEVA, Frumosul jubileu, de împlinirii a 50 ani de viață pământească, ne oferă binecuvântatul prilejul de a Vă aduce în dar sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de tot binele. Omagierea celor 50 ani de viață pământească, ne aduce aminte de  creșterea și trăirea Preacuvioșiei Voastre în […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Serghei MIZIN, Paroh al bisericii „Tuturor Sfinților” din s. Buciumeni, r. Ungheni

2021-02-02 21:20:40 | Vizualizări 430

Preacucernicia Voastră, Preacucernice Părinte Serghei, Împlinirea celor 50 ani de viață pământească, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu. La acest popas aniversar, Vă dorim, Preacucernice Părinte Serghei, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON (Jalbă), Starețul Mănăstirii Veverița, cu ocazia împlinirii a 45 ani de viață pământească

2021-01-29 07:03:15 | Vizualizări 215

Preacuvioșia Voastră, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, SPIRIDON, În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, cu ocazia zilei de naștere, Vă exprim cele mai alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări. În ziua aniversării celor 45 de ani de viață, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu […]