Aniversări

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia sărbătoririi sfântului ocrotitor

2021-04-22 08:31:02 | Vizualizări 193

Preacucernice Părinte Secretar, În această zi binecuvântată de către Sfânta Treime, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Preacuviosului Mucenic Vadim, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti. Vă dorim ca Sfântul ocrotitor, al cărui nume îl purtaţi din ziua sfântului Botez, să fie rugător către Sfânta Treime, pentru sănătatea sufletească şi trupească a Preacucerniciei Voastre, […]

Mesaj de felicitare adresat cu ocazia zilei de naștere, Protoiereului Bartolomeu TURTUREANU, Protopopul Circumscripției Ungheni și paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, s. Sculeni

2021-04-11 04:49:42 | Vizualizări 84

Preacucernicia Voastră, Preacucernice Părinte Protopop, Împlinirea celor 38 ani de viață pământească, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestei aniversări. La acest popas aniversar, Vă dorim, Preacucernice Părinte Bartolomeu, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată […]

Mesajul Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Egumenii ANIMAISIA (Cernea), stareța mănăstirii „Sf. Bn. Voevod Ştefan cel Mare”, or. Nisporeni, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

2021-04-08 11:00:57 | Vizualizări 220

Preacuvioasă Maică Stareță, În această zi binecuvântată, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfintei Muceniţe Animaisia, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti. Vă dorim ca Sfânta ocrotitoare, al cărui nume îl purtaţi din ziua călugăriei, să fie rugător către Sfânta Treime, pentru sănătatea sufletească şi trupească a Cuvioşiei Voastre, pentru spor duhovnicesc şi ajutor […]

Mesajul Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Egumenii BENEDICTA (MURA), stareța mănăstirii „Sf. Treime” - Frumoasa, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

2021-03-27 10:03:02 | Vizualizări 196

Preacuvioasă Maică Stareță, În această zi binecuvântată de către Sfânta Treime, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Preacuviosului Benedict al Nursei, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti. Vă dorim ca Sfântul ocrotitor, al cărui nume îl purtaţi din ziua călugăriei, să fie rugător către Sfânta Treime, pentru sănătatea sufletească şi trupească a Cuvioşiei Voastre, […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preotului Ioan GAJIM, Vicepreşedintele Sectorului Eparhial Activitate Socială şi Caritate

2021-03-20 08:22:08 | Vizualizări 419

Cucernice Părinte Ioan, Împlinirea celor 29 ani de viață pământească, pe care îi celebraţi astăzi, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu. La acest popas aniversar, Vă dorim, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste […]

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON (Marin), Starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăț, cu ocazia împlinirii a 45 ani de viață pământească

2021-02-26 05:47:35 | Vizualizări 333

Preacuvioșia Voastră, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, SPIRIDON, În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, când sărbătoriți omagierea celor 45 ani de viață, Vă adresăm alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări, urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală și misionară pe care o desfășurați cu mult […]

Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 10 ani de preoție

2021-02-20 09:48:47 | Vizualizări 361

Preacucernicia Voastră, Preacucernice Părinte Secretar, În această zi semnificativă și cu conotații spirituale pentru Preacucernicia Voastră, când celebrați împliniria a 10 ani de slujire preoțească, Vă adresez sufletește, cuvinte de sinceră felicitare şi urări de bine. Deși ați împlinit doar 10 ani de când, prin Mila Cerescului Tată, ați fost chemat la treapta de slujire […]

Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Mitrofor Ioan GAJIM, parohul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, din s. Todirești, r. Ungheni, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani

2021-02-13 09:09:08 | Vizualizări 210

Preacucernicia Voastră, Preacucernice părinte Ioan, În această zi deosebită și semnificativă pentru Sfinția Voastră, când celebrați aniversarea celor 60 ani de viață pământească, Vă adresez cele mai sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de bine, însoțite de părintești binecuvântări arhierești. Cunoscându-Vă de mulți ani, pot spune cu fermitate că atât în slujirea preoțească, […]

Mesaj de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei ARSENIA (Bordeniuc) stareța Schitului, Icoana Maicii Domnului „Potolește Întristarea mea”, sectorul Danuțeni, din mun. Ungheni, cu ocazia zilei de naștere

2021-02-08 10:15:24 | Vizualizări 476

Preacuvioasă Maică Stareţă, Ziua de naștere a Preacuvioșiei Voastre, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşti cuvinte de felicitare şi urări de bine, cu ocazia împlinirii a 72 ani de viață pământească. Cunoscându-Vă de foarte mult timp, că sunteţi o iubitoare a rugăciunii, o împlinitoare a sfintelor porunci şi canoane, o râvnitoare neîntrecută […]

Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat stareţei mănăstirii Vărzărești, Egumena SILUANA (Iacob) cu ocazia zilei de naştere

2021-02-07 19:27:26 | Vizualizări 346

Preacuvioasă Maică Stareţă, Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm în această zi importantă din viaţa Preacuvioşiei Voastre cu aniversarea a 38 ani de viaţă, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate, iar anii care urmează să-i trăiţi, să intensificaţi, îmbogăţiţi această fericire şi iubire dumnezeiască a vieţii care este un dar dumnezeiesc […]