Mesaj de felicitare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat Preotesei Liliana ROTARI, conducătoarea Corului Catedralei și cel de copii, cu ocazia împlinirii a 35 ani

Mult Stimată Preoteasă Liliana,

Împlinirea a 35 de ani, pe care îi celebraţi astăzi, ne oferă prilejul de a Vă adresa părintește sincere felicitări şi urări de bine, însoțite de arhierești binecuvântări.

La acest frumos popas aniversar, Vă dorim, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne bucurăm duhovnicește că pe lângă frumoasa și nobila îndeletnicire și ascultare de conducătoare a Corului Catedralei Episcopale și a Corului de copii al Catedralei Episcopale, depuneți toată străduința de a fi și o mama grijulie care îngrijiți dimpreună cu părintele Protodiacon, Victor ROTARI, cei 6 copilași pe care vi i-a dăruit Dumnezeu și pe care îi educați creștinește, crescându-I în frica lui Dumnezeu. De aceea vă asigurăm și de prețuirea noastră pentru toată străduința exemplară ce o depuneți de a înfrumuseța slujbele bisericești dimpreună cu corurile ce le conduceți.

Totodată ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfintele Slujbe și putere sufletească să sporiți duhovniceşte, iar anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, iar anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă spre întâlnirea cu Hristos și dobândirea Împărăției Cerurilor.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Mult Stimată Preoteasă Liliana!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni