Cinstirea Hramului Mănăstirii de la Curtea Domnească din cartierul Dănuțeni, mun. Ungheni

Pe 7 februarie 2021, în Duminica a XXXV-a după Cincizecime, când este cinstită Icoana Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” și este sărbătorit Sfântul Ierarhul Grigore Teologul, la Mănăstirea cu hramul Icoana Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”, de la Curtea Domnească, din cartierul Dănuţeni, al municipiului Ungheni, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Sfânta Liturghie.

Această slujbă arhierească a fost prilejuită de cinstirea hramului acestui așezământ monastic înființat prin străduința, contribuția, suportul și implicarea directă, de către Preasfinția Sa.

În dimineața zilei, Ierarhul a fost întâmpinat de către Stareța acestui așezământ monahal, Egumena ARSENIA (Bordeniuc), dimpreună cu obștea și slujitorii prezenți, dar și credincioșii ce au venit pentru a cinsti hramul așezământului dat.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată într-o atmosferă de sărbătoare deosebită.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinția Sa, a rostit un cuvânt predicatorial, în care a explicat credincioșilor mesajul evanghelic al minunii despre vindecarea orbului din Ierihon, (Lc. 18, 35-43), speficând: „Orbul din evanghelia de azi este icoana neamului omenesc celui lipsit de strălucirea luminii divine și afundat în întunericul osândirii lui, dar luminat prin venirea Răscumpărătorului. Acest orb este icoana fiecărui păcătos dintre noi care orbit de păcatele sale nu vede nici urâciunea răului, nici frumusețea binelui, a omului despuiat de toate bogățiile duhovnicești care trăiește în cea mai aspra sărăcie, lipsit de prietenia lui Dumnezeu, a omului care cerșește plăcerile și bunurile atât de înșelătoare ale lumii.

Iar când le găsește nu se bucura niciodată deplin. El șade ticălos pe marginea drumului pierzării și a morții celei veșnice. Bolile trupești, pe care le vindeca Domnul în fața mulțimilor, erau simbolul bolilor noastre morale de care numai El ne poate mântui. Acest orb, ai cărui ochi erau închiși să nu vadă lumina soarelui, este icoana celor orbi duhovnicește care sunt mai vrednici de plâns decât acesta, a omului păcătos împătimit, cu fel de fel de vicii rele, care este un orb la ochii sufletului, căci îi sunt ochii închiși să nu vadă lumina ce izvorăște din învățătura lui Iisus Hristos.

Cel orbit cu sufletul nu poate vedea că binele ne vine de la Dumnezeu și nici nu poate deosebi binele de rău, adevărul de minciuna. Cei orbiți sufletește sunt atât de întunecați ca zic binelui ca este rău, și răului ca este bine, dulcelui îi zic amar și amarului îi zic dulce, albului îi zic negru, și negrului îi zic alb. Pentru ei întunericul este lumina, și lumina întuneric. Așa a prorocit Duhul Sfânt prin prorocul Isaia despre oamenii cei vătămați la ochii sufletești. Și ce este mai trist, ca aceștia nici nu vor să caute pe Doctorul cel Mare, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nici nu vor să strige ca orbul din Evanghelia de astăzi: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vindeca ochii sufletului meu, că am greșit Ție!

Acești oameni s-au deprins, s-au obișnuit să petreacă într-o noapte plina de întuneric și foarte primejdioasa. Păcatele și patimile cele stricătoare au distrus viața cea duhovniceasca a creștinilor, căci au ajuns ca niște sperietori de păsări într-un câmp de semănaturi.

Creștinii noștri poarta nume de sfinți biruitori, dar ei sunt biruiți și batjocoriți de patimile cele rele, de păcatele cele mai grele, sunt creștini numai de forma, fără viața, fără putere, fără Duhul lui Dumnezeu. Toate duhurile cele necurate, își bat joc de creștinii de astăzi, pentru că din viața lor lipsește sfințenia Duhului Sfânt. Trăiesc departe de Biserica, nu vin să se hrănească și să se adape la sfințeniile care se afla aici in Casa Domnului.

Nu se spovedesc și nu se împărtășesc cu anii, nu fac rugăciuni, nu iau sfințenii de la biserica, nu lucrează nimic pentru suflet, doar totul pentru trup. Iar cele ce mai fac, pe toate le fac de forma. Creștinii fără viață spirituala nu sunt buni de nimic, trăiesc o stare vrednică de plâns. Mulți dintre acești creștini de formă au ajuns victimele duhurilor necurate, căci aceste duhuri au putere asupra lor prin vrăjile și farmecele care clocotesc în lume. Toate aceste rele vin asupra creștinilor care s-au depărtat încetul cu încetul de Sfânta Biserica, de sfințeniile ei. Pe de o parte au fugit de Sfânta Liturghie, de post și rugăciune, n-au mai făcut sfeștanie în casele lor, nu s-au spovedit și împărtășit, iar pe de alta parte s-au împotmolit în mari și grele păcate.” (ierod. Visarion Iorgulescu)

Totodată Preasfinția Sa a relatat în cuvântul de învățătură minuni săvârșite de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prin Icoana Sa făcătoare de minuni „Potolește întristările noastre”.

După rugăciunea Tatăl nostru…,  creștinii care au primit dezlegare de la duhovnic s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Răspunsurile Sfintei Liturghii au fost date de la strană de Corul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

La finele sfintei Liturghii Preasfințitul PETRU, înconjurat de toți cei prezenți au cântat imnuri închinate Maicii Domnului după care a săvârșit un Te Deum de sănătate pentru toți omagiații, ctitorii și binefăcătorii sfintei mănăstiri.

La final Preasfinția Sa a felicitat pe Stareța, Egumena ARSENIA (Bordeniuc) și obștea, cu ocazia hramului. De asemenea Ierarhul felicitat pe cei ce poartă numele în cinstea Sfântului Ierarh Grigore și pe toți omagiații zilei.

La rândul său, Preacuvioasa Maică Stareță, Egumena ARSENIA (Bordeniuc), aținut să mulțumească Preasfințitului PETRU pentru oficierea acestei slujbe solemne și praznicale, pentru cuvintele de învățătură și sfaturile părintești, dar și pentru susținerea și grija ce o acordă acestei Sfinte Mănăstiri.

După aceasta, Maica Stareță, a oferit o agapă frățească tuturor celor prezenți la Slujba Hramului.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculțan)