SUFLETUL OMULUI DUPĂ MOARTE

       Când sufletul își părăseș-te trupul, se află dintr-o dată printre alte duhuri, bune si rele. De obicei, sufletul se îndreaptă către acele duhuri care sunt mai înrudite duhovniceș-te și dacă pe vremea când era în trup, se afla sub înrâurirea unor duhuri oarecare, va rămâne în legătură cu ele și când va ieși din trup, oricât de neplăcut i-ar fi să le întâlnească.

     Devreme ce judecata din viaţa viitoare există dincolo de orice îndoială -atât judecata particulară care are loc îndată după moarte, cât și judecata de apoi de la sfârșitul lumii -osânda arătată va fi doar urmarea stării lăuntrice pe care a avut-o sufletul faţă de Dumnezeu și faţă de fiinţele duhovnicesti.

Sfîntul Ioan MAXIMOVICI