Mesajul de felicitare adresat Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni cu ocazia pomenirii Sfântului ocrotitor – Apostolului Petru –, din partea clerului, cinului monahal şi a credincioşilor din cuprinsul Eparhiei

Preasfinţite Stăpâne PETRU, Părinte al nostru duhovnicesc

Ziua de pomenire a Sfinţilor Slăviţilor Apostoli Petru şi Pavel fiind una cu totul deosebită şi semnificativă pentru Preasfinţia Voastră, întreaga Episcopie de Ungheni şi Nisporeni – cler, cin monahal şi credincioşi – vine, în semn de recunoştinţă, cu dragoste fiască de a Vă aduce în dar sincere şi calde cuvinte de felicitare cu ocazia Sfântului Ocrotitor pe care îl cinstiţi.

Un sfânt al Biserici Ortodoxe spunea: „Nimic nu le este mai de folos fiilor, decât ca părintele lor să-i povăţuiască spre Împărăţia Cerească şi totodată să-l aibă în preajmă mult timp”. Or, noi, Preasfinţite Stăpâne, îi mulţumim Bunului Dumnezeu, că Vă avem un bun călăuzitor şi îndrumător prin cuvinte şi poveţe mântuitoare, că ne sunteţi un sprijin şi ajutător prin sfinte rugăciuni. De aceea rugăm pe Milostivul Dumnezeu să vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale puteri duhovniceşti, ajutor sfânt şi har întăritor, pentru a fi şi mai departe pentru întreaga Episcopie de Ungheni şi Nisporeni, acel Părinte cu inimă iubitoare de fii şi păstor duhovnicesc al turmei cuvântătoare ce va fost încredinţată şi pe care, de altfelm, o şi păstoriţi cu multă dragoste, dărnicie şi jertfă.

Râvna Preasfinţie Voastre faţă de Sfintele Slujbe, grija pentru mântuirea păstoriţilor, dragostea de muncă în cadrul Centrului Eparhial şi-n cuprinsul Episcopiei, dorinţa măreaţă de a înălţa Sfinte Biserici, Mănăstiri şi Catedrale, dar şi multitudinea activităţilor spirituale, filantropice, culturale şi sociale pe care le întreprinde-ţi cu multă dăruire de sine, ne adeveresc nouă că sunteţi cu adevărat urmaş al celui cărui îi purtaţi numele, Sfântul Slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Petru. Iar acest moment ne obligă moral şi spiritual, ca să vă fim întru toate ascultători şi înaintea lui Dumnezeu rugători şi mulţumitori că a îngăduit Pronia Divină să avem un asemenea Ierar destoinic.

Dumnezeu, Milostivul, să binecuvinteze fiecare clipă a vieţii Preasfinţiei Voastre cu multă sănătate, pace, bucurie şi împliniri duhovniceşti, dar şi cu multe realizări frumoase spre binele Bisericii Ortodoxe şi întru cinstea Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. Iar Sfântul Apostol Petru să vă fie întotdeauna aproape, ajutăror şi întăritor, pentru  a duce şi mai departe cu acelaş devotament creştin, crucea ce va fost încredinţată.

Preasfinţia Voastră, Preasfinţite Stăpâne

De la Dumnezeu ani mulţi şi toţi binecuvântaţi, iar de la noi pioase închinăciuni însoţite de dragoste creştinească şi recunoştinţă fiiască!!!