Scrisoarea de mulțumire a locuitorilor s. Chilișoaia, adresată Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU

De la credincioșii

 bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”,

din s. Chilișoaia, rn. Nisporeni,

către Înaltpreasfințitul PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni

 

Scrisoare de mulțumire

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Vladâca PETRU,

Pornind de la îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur care ne învață „Să mulţumim tuturor, pentru toate”, dorim să Vă aducem sincere și sufletești cuvinte de mulțumire și profundă recunoștință pentru bucuria duhovnicească ce ne-ați făcut-o pe 11 noiembrie, nouă, locuitorilor satului Chilișoaia, din r. Nisporeni, prin frumoasa slujire, dar mai ales prin sfințirea prestolului și a bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din micuța noastră localitate.

Desigur că întâi de toate mulțumiri prin rugăciune aducem Milostivului Dumnezeu și Maicii Domnului, pentru tot ajutorul și puterea ce ne-a dat-o tuturor celor care am fost implicați la construirea și înfrumusețarea acestei biserici pe parcursul acestor 5 ani în care a fost zidită.

Însă acum am vrea să menționăm că nu găsim cuvintele potrivite să ne exprimăm recunoștința pentru învățătura ce ne-ați adresat-o cu atâta căldură sufletească, ajungând la inimă. Mulțumim și pentru umilincioasele rugăciuni ce le-ați înălțat în timpul sfintei liturghii pentru localitatea noastră, pentru îndemnurile părintești, prin care am fost îndemnați să căutăm mai multă grijă de suflet, frecventând cu regularitate slujbele ce vor fi săvârșite periodic la micuța bisericuță din sătucul nostru.

Aducem sincere mulțumiri și pentru neprețiosul dar ce l-ați făcut bisericii noastre, oferind o sfântă cruce pentru Sfântul Prestol, pe care ați adus-o de la Ierusalim, fiind purtată pe la toate locurile sfinte, din Țara Sfântă.

Nu găsim cuvintele potrivite nici pentru a spune cât de onorați am fost să Vă avem în mijlocul nostru aproape o zi întreagă, ne cătând la condițiile meterologice nu atât de favorabile din acea zi. Dar în pofida acestora, cât și a preocupărilor arhierești care le aveți, ați avut dragostea părintească și bunăvoința omenească de a fi prin prezență și slujire în localitatea noastră, fapt pentru care Vă rămânem profund recunoscători și mulțumitori, ca niște fii duhovnicești din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, ce o păstoriți cu atâta grijă arhierească și dragoste părintească,

Ne-am convins încă odată de simplitatea Înaltpreasfinției Voastre, manifestată prin bunăvoința de a ne asculta și de a fi alături de noi, locuitori simpli a unui sătuc cu doar 30 de case locuibile. Iar această bunătate sufletească știm că o aveți, deoarece și Înaltpreasfinția Voastră vă trageți rădăcinile dintr-un sat tot nu prea mare, crescând într-o familie cu 9 copiii, de unde ați deprins greul și stima de toți oamenii, chiar și de cei mai simpli.

Cu siguranță că ziua de 11 noiembrie, 2023, este pentru noi una memorabilă și va rămâne în istorie pentru frumusețea și bogăția evenimentului ce a avut loc, prin sfințirea bisericii, a răstignirii, dar și prin acea că a fost săvârșită prima slujbă arhierească în satul nostru. Chilișoaia, care a împlinit anul acesta 100 de ani.

Totodată, dorim să Vă asigurăm de stima, dragostea și respectul nostru pentru tot ce faceți ca și Păstor duhovnicesc a credincioșilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

Vă rămânem ascultători și ca fii duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe din Moldova.

De asemenea, tot pe această cale dorim să Vă aducem la cunoștință că, așa cum am fost îndemnați de săteanul nostru, părintele Ștefan RÎMBU, care Vă este slujitor la Catedrala Episcopală din Ungheni, noi locuitorii satului Chilișoaia deja ne mobilizăm să aducem până la finele anului curent, acea jertfă benevolă, (poate e una simbolică, dar va fi din tot sufletul), prin care să punem și noi, așa cum spuneau bătrânii noștri de odinioară „măcar o mână de ajutor” la construirea monumentalei Catedrale Episcopale din mun. Ungheni, pe care o zidiți cu multă trudă în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț.

Acestea fiind spuse, rugăm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească din prea plinul dragostei Sale Părintești toată osteneala, dragostea și grija Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-vă belșug de sănătate, pace, har şi ajutor, la tot lucrul cel frumos și mântuitor.

În nădejdea faptului că ne veți mai vizita și cu alte ocazii de slujire, vrem să Vă mărturisim că suntem bucuroși și onorați să Vă primim ori de câte ori veți dori și va rândui Dumnezeu să slujiți în biserica din localitatea noastră.

Cu profundă recunoştinţă şi mult dragoste de fii duhovnicești, locuitorii satului Chilișoaia, rn. Nisporeni