Să știm că tot omul care n-a avut mila de cel cazut in nenorocire, nu va afla milă atunci în ziua aceea mare și înfricoșată

Să știm ca tot omul care n-a avut mila de cel cazut in nenorocire, nu va afla milă atunci în ziua aceea mare și înfricoșată, mai ales cel care a avut diferite posibilități de ajutorare și n-a făcut. Osînditi vor fi și părinții care nu au avut milă de copii, și nu i-au învățat dreapta credința,iar din cauza aceasta au apucat cai gresite, s-au rătăcit, au ajuns desfrînați, au ajuns ucigasi si mari facatori de păcate grele și mari.

De aceea, să ne apucăm și să lucrăm și noi cu Domnul Hristos,cu sfinții Lui, pe temelia aceasta a Mîntuitorului Iisus Hristos,să lucrăm si sa facem fapte bune, căci faptele bune ne duc în cerurii; iar Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, El este Fiul dulgherului din Nazaret, El face fiecăruia dintre noi în ceruri cîte o casă, dar cu materialul nostru, pe care-l dăm de pe pămînt, cu faptele noastre pe care le facem.

Așa se povestește într-o carte sfăntă, că un mare bogătaș a fost luat de Sfîntul Petru într-o vedenie să-i arate locașurile cerești. A văzut acelo clădinduse un palat strălucitor. Tot materialul ce se folosea la zidire era de aur și argint.

  • – Pentru cine se clădește acest palat?- întreabă bogătașul.
  • – Pentru Nicolae, servitorul tău!- răspuse Sfîntul Petru.
  • – Cum?! Servitorul meu să vină aici, în asa palat mare și frumos, el care locuește într-un bordei ?! Apostolul Petru nu răspunse nimic. Mergînd mai departe văzu cum se clădește un bordei din paie și fîn, care abia se ținea de șubred.
  • – Dar acest bordei pentru cine se clădește?
  • – Pentru tine! – răspunse Petru.
  • – Cum pentru mine!?- întreabă bogatul mirat- Acest lucru nu se poate!N-aș putea trăi un singur minut în el!
  •  – Și totuși acesta este al tău. Să știi omule, căci aici în rai, meșterul nostru Dumnezeu, clădește pentru fiecare om o casă, dar acest material îl dă omul. După ce e gata casa, focul decide dacă va rămîne acea casă în picioare sau nu. Servitorul tău Nicolae trăește în sărăcie și-I mulțumește lui Dumnezeu. Are o viață cinstită, curată, merge la Biserică, face fapte bune după puterea lui, și mai ales el i-a îndemnat și i-a luat pe mulți la biserică, săi întoarcă la Dumnezeu, acesta este, deci, materialul lui: aurul și argintul ce vine de la el de pe pămînt.Dar tu, trăești o viață de plăceri lumești și nu vrei să auzi de biserică, de rugăciune, de milostenie, tu dai materialul ce nu poate rezista focului; tu dai paie,trestie, fîn , care vor fi arse cu foc la ziua judecații.