Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împreună cu grupul de pelerini pe malurile Iordanului

După cum este tradiția fiecărui pelerin care vizitează Țara Sfîntă, să se scufunde în rîul Iordan, astfel și Preasfinția Sa, în a doua jumătate a zilei, împreună cu grupul de pelerini s-au îndreptat spre rîul Iordan și anume în locul numit în evreiește Yardenit – locul „Iordanitului”, nu departe de ieșirea Iordanului din Marea Galileei, unde spune tradiția că a fost botezat Hristos.

Rîul Iordan, principala apă curgătoare a Palestinei, izvorăște din Munții Libanului, apoi traversează Marea Galileii și după un lung și sinuos traseu se varsă în Marea Moartă. Iordanul este pomenit în Sfînta Scriptură de peste 150 de ori. Cel mai important moment în care apare Iordanul este, fără îndoială, Botezul Domnului, relatat de toți cei patru evangheliști: Matei 3, 13-17; Marcu 1, 9-11; Luca 3, 21-22 și Ioan 1, 29-34.

Rîul Iordan a devenit loc de pelerinaj pentru întreaga creștinătate și nu numai: inveșmîntați în alb, nenumărați pelerini își așteaptă rîndul să fie cufundați, precum Hristos și contemporanii Săi, în „apa sfîntă” a Iordanului – simbolica poartă a Împărăției deschisă tainic de Hristos, Domnul Vieții și-al Învierii. După cum trecerea Iordanului are, pentru vechiul Israel, semnificația intrării în Țara Făgăduinței, adică a sfîrșitului robiei și rătăcirii în pămînt străin, tot așa pentru Biserică – „Noul Israel”, Iordanul semnifică trecerea la o nouă condiție spirituală, nașterea prin Botez la o nouă viață, în vederea intrării în Împărăția lui Dumnezeu.

Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împreună cu grupul de pelerini ajunși la Iordan au săvîrșit aici sfințirea cea mică a apei după care toți pelerinii prezenți, după cum este tradiția au fost scufundați de către Ierarh de trei ori.

Aici la rîul Iordan, de-a lungul timpului s-au petrecut nenumărate minuni iar cea mai important și frecventă minune care se petrece anual în ziua de Bobotează este Întoarcerea Ioardanului Înapoi. Iordanul este un râu cu un debit foarte mic și care curge foarte lin. După ce Patriarhul Ierusalimului aruncă Crucea de trei ori, uneori mai devreme, alteori după mai mult timp, minunea se produce. În mod concret, Iordanul nu se întoarce înapoi. Exact în locul în care Patriarhul a aruncat crucea, râul începe să „Forfotească” pe o distanță de peste o sută de metri. Deși s-a încercat explicarea minunii pe cale științifică, cercetătorii nu au reușit până astăzi să găsească o explicație.