PELERINAJ LA SFINTELE MĂNĂSTRIRI A UNUI GRUP DE CREȘTINI

În virtutea faptului că Biserica dintotdeauna a avut în misiunea ei sarcina de a purta grijă de oamenii bolnavi și necăjiți, Episcopia de Ungheni și Nisporeni, în preocupările ei de bază a fost și este aplecată cu dragoste asupra celor aflați în necazuri și stăpîniți de boli. Astfel, pe data de 4 noiembrie 2016, cu binecuvîntarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, prot. Ștefan RÎMBU, președintele Sectorului Eparhial Relații Culturale, a mers în pelerinaj la 6 mănăstiri din Moldova cu un grup de 8 oameni bolnavi de cancer, din or. Ungheni.

Dorința de a merge la aceste locuri sfinte a fost a acelor oameni bolnavi, deoarece o parte din ei neavînd posibilități, nu au putut să meargă vreo dată la aceste mănăstiri. Mănăstirile vizitate au fost: Vărzărești, Hîncu, Căpriana, Condrița, Suruceni și Sireți. La toate mănăstirile pelerinii s-au închinat sfintelor icoane și sfintelor moaște, rugîndu-se cu ardoare pentru sănătatea lor și a celorlalți confrați de suferință care din motive de boală nu au putut să meargă în respectivul pelerinaj. Totodată au cerut ajutor de la Dumnezeu și de la toți sfinții, să-i întărească și să le dea răbdare de a duce fără cîrtire crucea bolii care le-a dat-o Cel de Sus.

La sfîrșit, grupul de pelerini, au adus sincere cuvinte de mulțumire și de recunoștință Preasfinției Sale, Episcopul PETRU, pentru posibilitatea oferită de a vizita și a se închina rugîndu-se la aceste sfinte mănăstiri.

Pe această cale ținem să mulțumim obștei monahale a mănăstirii Sireți, în frunte cu părintele Arhim. Porfirie Dobre, starețul mănăstirii menționate, pentru bunăvoința și dragoste de a oferi grupului de pelerini masa de prînz.