PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

 Iubiților preoți din parohii,
cuvio
șilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și
drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu
din Episcopia de Ungheni
și Nisporeni:

„Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos şi au căzut diavolii. Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte”

Har vouă, pace și bucurie de la Hristos Cel înviat din morți,

iar de la noi, arhierești binecuvântări,

dimpreună cu străvechiul salut:

Hristos a înviat!

Iubiți frați slujitori, Iubiți fraţi şi surori întru Hristos-Domnul,

Învierea Domnului este izvor de viață, lumină și speranță, care iese din adâncul existenței și se revarsă ca un balsam peste întreg universul creat, dându-i perspectivă transfiguratoare. Răsună în sufletele noastre, cu nemaiauzită putere, imnul biruitor al bucuriei pascale, care risipește orice întuneric, alungă toată noaptea și anunță triumful definitiv al vieții asupra morții, al binelui asupra răului, al iubirii asupra urii: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!”

Credința în Învierea lui Hristos și credința în propria noastră înviere constituie începutul, mijlocul și sfârșitul drumului unui creștin adevărat. El ne-a iubit, a murit pentru noi și a înviat chemându-ne și pe noi la iubire, jertfă sfântă și Înviere! Credința în Înviere este curajul de a evada în lumină. Credința este curajul de a păși spre infinit și de a atinge Neatinsul. Lumina Învierii este mai presus de lumina soarelui, iar dacă lumina soarelui se va sfârși, lumina Învierii va rămâne veșnic. Fără înviere nimic nu are sens. Viața și moartea își pierd orice lumină. Doar învierea așază omul în bucurie, pace și mulțumire sufletească. Lumina Învierii este dătătoare de viață, dar nu orice fel de viață, ci viață veșnică. Mormântul luminii s-a făcut cărare spre Cer pentru Hristos Domnul. Și al nostru mormânt va fi cărare spre Învierea cea de obște pe care ne-a dăruit-o Hristos Domnul prin Învierea Sa.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este minunea înscrisă în istoria umanității, prin care Dumnezeu învinge păcatul, moartea şi întunericul, manifestându-şi în lume şi în întreaga creație puterea, măreția şi slava. Ea ne arată tuturor că moartea noastră este intrarea în starea de aşteptare a învierii celei de apoi pentru viaţa veşnic fericită, pe care Dumnezeu o oferă celor care cred în el şi în Fiul său răscumpărător. Sărbătoarea Paştelui este forţa spirituală pe care o purtăm cu noi zi de zi, mai ales în acest timp de încercare şi suferinţă resimţită în rândul atâtor naţiuni, în speranţa nețărmurită că răul va fi nimicit, iar întunericul va fi înlocuit de lumina Celui înviat. Ea este motivaţia noastră profundă de a crede că Dumnezeu este aproape de noi, ne însoţeşte pe drumurile existenţei noastre şi ne oferă salvarea şi iubirea sa.

Viața noastră se aseamănă cu a unui grăunte semănat sub brazdă. Hristos, Bobul de grâu dumnezeiesc, a fost semănat în pământ și a treia zi a înviat. El a rostit în fața ucenicilor Săi cuvintele referitoare la bobul de grâu care cade sub brazdă, iar, dacă nu moare, rămâne singur: „Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă” (Ioan 12, 24). Hristos ne arată că Își asumă moartea prin care va trece și prin care ne va trece și pe noi la Viață.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Azi prăznuim începutul anului Învierii. De acum noi nu ne mai rezemăm viața și credința pe-o umbră, ci pe Învierea lui Hristos. Înviatul din Nazaret va aduce în lume o nesfârșită roadă prin moartea și Învierea Sa. Hristos va face să rodească viață din moarte. Moartea mea și a ta vor rodi viață. Lumina Învierii domină întreaga lume, călăuzind oamenii spre cer. Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos a încetat a se mai auzi în univers glasul morții. De la acest praznic al Învierii omul este chemat să trăiască în simfonia luminii.

Omul face primul pas spre Înviere prin Taina Botezului. Pruncul botezat este un înviat de către Hristos, împreună cu El și întru El. Prin Botez suntem părtași morții și Învierii lui Hristos. Ni se arată astfel sensul cel adevărat al vieții către în Sus, către veșnicie împreună cu Înviatul Hristos. Prin Înviere Hristos ne cheamă să intrăm și noi în viața Sa. Învierea lui Hristos deschide ușa prin care suntem chemați să intrăm în viața cea de Sus, a lui Hristos. Învierea este ușa veșniciei noastre, prin care suntem chemați să trecem. Este cel mai mare pas pe care este chemat omul să-l facă în univers din moarte la viața în Hristos. Hristos ne-a arătat că El este primul Care a făcut acest pas: din moarte, la dreapta Tatălui, în Cer.

Învierea înseamnă responsabilitatea maximă a omului asupra vieții sale pământești, căci de multe ori deznădejdea îl împinge pe om la păcat. Omul se odihnea la umbra morții, iar acum se odihnește la umbra luminii Învierii lui Hristos. Omul care crede în Înviere își are rădăcinile minții în Cer, iar nu într-o clepsidră cu nisip. Până la Înviere omul se pregătea să intre în neînceputa noapte a veșniciei. Din neînceputa noapte a veșniciei, prin Înviere, a intrat în Ziua a opta, Ziua fără de asfințit, Ziua veșniciei. Veșnicia nu are zile sau ani, are doar un răsărit, răsăritul unei singure zile: Veșnicia.

Hristos este Lumina la care vedem creația lui Dumnezeu. Lumina soarelui este doar o palidă umbră a luminii Învierii lui Hristos. Învierea este darul lui Dumnezeu făcut omului, este darul iubirii desăvârșite a Preasfintei Treimi. Este darul vieții veșnice și al nemărginitei responsabilități. Învierea înseamnă iubire, dar și responsabilitate. Învierea izvorăște din jertfă, jertfa izvorăște din ascultare, iar ascultarea din iubire.

Iubiți fii și fiice duhovnicești în Domnul,

Din păcate, suntem contemporanii unei epidemii care ne descoperă, cu vârf și îndesat, cât de fragedă este firea umană. În acest context, vă îndemn cu toată dragostea și înțelegerea pentru situația în care ne găsim, să încercați să vă desprindeți cât mai mult de toate informațiile și veștile care seamănă neghina panicii și a fricii. Ca păstor știu și trăiesc până în măduva oaselor tristețea preoților și credincioșilor, că am fost nevoiți, din rațiuni de solidaritate umană, să ne părăsim altarele noastre pentru a-L sluji pe Dumnezeu în afara zidurilor bisericii.

În ceea ce privește misiunea Bisericii în încercarea de protejare și ajutorare a celor izolați la domiciliu s-au în spitale din cauza bolii, Episcopia de Ungheni și Nisporeni a dedicat o atenție deosebită suferinței prin care trecem, declarând anul 2021: „Anul Suferinței, bolii și tainei vindecării”, organizând în acest sens mai multe activități pastorale, misionare și filantropice.  Sunt organizate cu diferite ocazii împărțirea alimentelor neperisabile vârstnicilor și  persoanelor vulnerabile. Este asigurată asistența religioasă la domiciliu pentru credincioșii vârstnici și persoanele aflate în dificultate, prin împărtășirea cu Sfintele Taine. O asistență deosebită o manifestăm față de personalul medical din spitalele raionale, în cadrul cărora săptămânal organizăm diferite acte filantropice oferind, hrană și lucruri necesare. Toate acestea sunt fărâme de iubire pe care preoții din eparhia noastră le-au dăruit în acest moment de criză fiilor și fiicelor duhovnicești, în încercarea de a aduce bucurie, speranță și pace în sufletele lor.

Încheiem această pastorală gândindu-ne la înălțătorul cuvânt de învățătură al Sfântului Ioan Gură de Aur, rostit în noaptea sfântă a Învierii: Astăzi „să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului”. Acest cuvânt ne dă tuturor speranță și mult curaj căci este Drumul Crucii spre Înviere.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale, Vă doresc multă sănătate și numai realizări frumoase ca să putem trece peste ispitele ce sau năpustit asupra noastră și Vă rog, în egală măsură, aveți grijă de familiile și copiii dumneavoastră, de părinți și de bunei înmulțind rugăciunea, gândurile bune, faptele de milostenie și protejându-I de orice pericol care le poate zdruncina sănătatea. 

Acestea fiind spuse, vă îndemn „să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm”.  Prin reiteratul salut pascal, ne facem și noi martori, peste veacuri, ai mormântului gol, unde moartea a fost omorâtă iar Viața a ieșit biruitoare ceea ce ,,inima noastră crede spre dreptate, iar gura mărturisește spre mântuire” (Rom. 10, 10), că Hristos a Înviat!

Fie-vă sărbătorile luminoase, pașnice şi pline de adevărul salutului pascal:

Hristos a înviat!

Vă spune al vostru arhipăstor, de tot-binele doritor și

spre Domnul rugător pentru mântuirea tuturor,

 PETRU

 Prin harul lui Dumnezeu

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Dată la Reședința noastră din Ungheni,  

la Luminatul Praznic al Învierii Domnului,

în Anul Mântuirii 2021