Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat tuturor celor care poartă numele în cinstea Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință , din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Monahi și Monahii,

Frați și Surori întru Hristos

Astăzi, când suflarea ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfintul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință , mă îndrept către Sfințiile Voastre și către toți fiii mei duhovnicești care-și sărbătores sfîntul ocrotitor, cu urări de sănătate trupească şi sufletească, putere şi înţelepciune în lucrarea duhovnicească pe ogorul mîntuirii.

  • Hristos – Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile și mijlocirile Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, să Vă dăruiască mîntuire sufletească și răbdare păstrînd neclintită tăria și rîvna dreptei credințe precum a și făcut-o acest mare sfint al creștinismului de pretutindeni!

Întru Mulți și Fericiți Ani!!!

Cu părintească prețuire,

† PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni