Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Serghei SLĂNINĂ, Protopop de Hînceşti, cu prilejul împlinirii a 43 ani de viață

Preacucernice Părinte Protopop,

În această zi deosebită pentru Sfinția Voastră, Vă exprim cele mai alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări cu ocazia zilei de naștere. În ziua aniversării celor 43 ani de viață pământească, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală și misionară pe care o desfășurați.

Sunteți un preot cucernic și ascultător, un exemplu pentru multe familii creștine, ați îndeplinit cu succes toate binecuvântările și ascultările încredințate, iar pe lângă toate acestea găsiți timp să dați slavă lui Dumnezeu.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă şi dragoste faţă de Biserică şi credincioşii ei.

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni