Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului NICODIM, Episcop de Edineţ şi Briceni cu ocazia zilei de naştere

Preasfinţia Voastră,

Preasfințite Episcop NICODIM,

La ziua de naştere a Preasfinţiei Voastre, de împlinire a celor 64 ani de viaţă pământească, Vă felicităm călduros, cu dragoste şi cu bucurie în Domnul Cel Dătător de Viață.

Cunoscându-Vă de foarte mult timp a fi un pilduitor  slujitor al Domnului, muncind cu osârdie pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova şi mântuirea credincioşilor, Vă dorim ca şi-n continuare să aveţi acel curaj creştinesc şi devotament faţă de Sfânta Slujire.

În toţi anii vieţii V-aţi dovedit a fi şi un reper al demnităţii şi exemplu de omenie şi cumsecădenie deosebit şi o personalitate hotărâtă să-şi ducă la îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o.

De aceea, la acest popas aniversar, Vă dorim să aveți multă sănătate trupească şi putere pentru al sluji pe Dumnezeu, dar și tărie sufletească pentru a birui ispitele, încercările și greutățile ce le întâlniţi pe drumul vieţii.

Rugăm pe Dumnezeu să Vă răsplătească din bogata Lui milă, şi să Vă bucure cu binecuvântări cereşi şi daruri pământeşti, pentru toată râvna ce aţi avut-o în toţi anii vieţii, faţă de slujire şi cele sfinte, dar şi dragostea ce aţi manifestat-o în mod deosebit faţă de creştini şi oamenii necăjiţi.

Totodată, Vă asigurăm de întreaga noastră preţuire, urându-Vă să aveți parte de bucurii duhovnicești şi sfinte împliniri!

Fie ca Milostivul Dumnezeu să Vă aibă mereu în paza Sa, iar noi Vă dorim să trăiți întru mulți și fericiți ani !

Cu dragoste frățească în Hristos-Domnul,

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI