Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia sărbătoririi sfântului ocrotitor

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Secretar,

În această zi binecuvântată de către Sfânta Treime, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Preacuviosului Mucenic Vadim, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti.

Vă dorim ca Sfântul ocrotitor, al cărui nume îl purtaţi din ziua sfântului Botez, să fie rugător către Sfânta Treime, pentru sănătatea sufletească şi trupească a Preacucerniciei Voastre, pentru spor duhovnicesc şi ajutor spiritual pe calea mântuirii.

Fie ca Milostivul Dumnezeu, prin rugăciunile Preacuviosului Mucenic Vadim, să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinţiei Voastre, pentru a putea cu mai mult spor şi izbândă să înfăptuiţi, ca şi până în prezent, lucrări duhovniceşti şi administrative ce le desfăşuraţi în cadrul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.

În această atmosferă de sărbatoare, Vă dorim Preacucernice Părinte Secretar ani binecuvântaţi, dar şi multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi, ca şi până în prezent toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni