Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat D-nei Nina COROLI, colaborator al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul cinstirii Sfântului ocrotitor

Mult Stimată Doamnă Nina,

Cu ocazia pomenirii Sfintei Nina, cea întocmai cu Apostolii, al cărui nume îl purtați de la Sfântul Botez, dorim să Vă adresăm cele mai sincere urări de bine şi ajutor sfânt de la Dumnezeu, întrucât ziua de astăzi este pentru Dumneavoastră o zi de bucurie duhovnicească şi recunoştinţă.

Sfânta  Nina să Vă fie mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu și să vă ocrotească de tot ce este rău. Curajul și îndrăzneala cea sfântă, credința statornică și dragostea arzândă către Hristos pe care le-a avut Sfânta Nina, să fie calitățile și virtuțile ce să împodobească viața și trăirea creștină a Dvs.

Fie ca Dumnezeu, prin mijlocirea Sfintei Nina să Vă dăruiască multă sănătate, spor și ajutor la tot lucru cel sfânt, dar și mântuire sufletească.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos și Sfintei Nina să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru tot lucrul cel bun și mântuitor, dar și putere pentru activitatea pe care o desfăşuraţi, ca și de acum înainte să ne bucurăm de prezența în rândurile noastre a unui om plin de bunătate și dragoste, cum sunteți Dvs.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu binecuvântări arhiereşti,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni