Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Prot. Ioan PÎRĂU, paroh al bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe”, s. Ciuciuleni, r. Hînceşti, cu ocazia împlinirii a 63 ani de viaţă

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Ioan,

Împlinirea celor 63 ani de viață pământească, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu.

La acest popas aniversar, Vă dorim, Preacucernice Părinte Protoiereu, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Slujire și ajutor în toate activitățile ce le înfăptuiți în parohiea „Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Ciuciuleni.

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri. De asemenea, Vă mai doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în slujirea preoţească și activitatea de paroh al bisericii ce o păstoriţi exemplar.

Totodată la această zi aniversară vă aducem și cuvinte de apreciere pentru toată implicarea în buna desfășurare a multor activități ce le înfăptuiți atât în cuprinsul Protopopiatului Nisporeni, cât și a întregii Eparhii, dar mai ales în cadrul Sectorului Eparhial, Probleme liturgice și de pastorație, al cărui președinte și sunteți.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în lucrarea pastoral-misionară ce o desfășurați cu multă dragoste și abnegație.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni