Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Arhim. PANTELIMON (Matveevici), Duhovnicul Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. Ungheni, cu împlinirii a 61 ani de viață

Preacuvioșia Voastră,

Preacuvioase părinte PANTELIMON,

În această zi deosebită și semnificativă pentru Sfinția Voastră, când sărbătoriți împlinirea a 61 ani de viață pământească, Vă adresez cele mai sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de bine, însoțite de părintești binecuvântări arhierești.

Cunoscându-Vă de mulți ani, pot spune cu fermitate că v-ați remarcat prin bunătate, onestitate, credincioșie, omenie, tenacitate și alte calități umane, fapt pentru care și noi Vă apreciem profund.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc.

Totodată, la această zi onomastică vă aducem și cuvinte de apreciere pentru toate lucrurile cele bune și sfinte ce le înfăptuiți de ani buni în lucrarea pastoral-misionară ce o desfășurați cu multă dragoste și credință în Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. Ungheni.

Preacucernice Părinte Arhimandrit,

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri. De asemenea, Vă mai doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea duhovnicească a Preacuvioșiei Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în slujirea preoţească.

Tot ce este rău, cum spune o rugăciune, „să vă ocolească”, iar tot ce este bun, frumos și creștinesc să umple anii vieții Sfinției Voastre.

Totodată Vă urăm ca anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să binecuvânteze cu har, pace și sfinte bucurii, toate clipele vieții Sfinției Voastre.

La mulți și fericiți ani, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, PANTELIMON (Matveevici)!!!

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

+ PETRU

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI