Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării celor 55 de ani ai vieții

Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, împlineşte sâmbătă, 29 octombrie 2022, 55 de ani. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a adresat Înaltpreasfinţiei Sale un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Înaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Petru,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni

Înaltpreasfinţia Voastră,

În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte în fiece zi cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă dar pe care l-am primit este cel al vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască. De aceea, ziua de naştere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul nostru.

În lumina curată a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a cincizeci și cinci de ani de viață a Înaltpreasfinţiei Voastre, strălucește dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi la Altarul Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni, aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul moral-spiritual, precum şi social.

Cultivând conștiința misionară cu evlavia liturgică, lucrarea responsabilă pentru binele comun, cu recunoștința față de realizările şi năzuințele vrednicilor înaintași, precum şi sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor, ați înfăptuit în Episcopia de Ungheni o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE