Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Prot. Ioan GAJIM, parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, din s. Todirești, r. Ungheni, cu împlinirea a 35 de ani de slujire preoțească

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Ioan,

Cu ocazia împlinirii celor 35 ani de slujire preoţească, Vă adresez părinteşte cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi dragoste față de sfintele slujbe, cu jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinției Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a călăuzi şi povăţui spiritual fiii duhovnicește, dar și pe credincioșii care vin pentru hrană și mângâiere sufletească la sfintele slujbe.

Totodată, cu acest binecuvântat prilej de omagiere a anilor de slujire preoțească, Vă aducem și cuvintele noastre de apreciere, pentru tot ce ați înfăptuit și înfăptuiți ca paroh al comunității ortodoxe din comuna Todirești, r. Ungheni.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată și rodnică pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni