MESAJUL DE CONDOLEANȚĂ AL PREASFINȚITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI, ADRESAT DOMNULUI MIRCEA SNEGUR, CU TRECEREA LA CELE VEȘNICE A DOAMNEI EUGENIA SNEGUR

Mult Stimate Domnule Mircea SNEGUR, prim-președinte al Republicii Moldova și cel mai mare ctitor al Mănăstirii Hîncu de după redeschidere,

   În virtutea îndemnului scripturistic, de a fi aproape unul de altul atât în momente de bucurie, cât și în cele de tristețe, Vă aducem sincere condolianțe și cuvinte mângâitoare în aceste clipe de durere sufletească pricinuite de trecerea la Domnul a Doamnei Eugenia, soția Domniei Voastre.
Un sfânt al Bisericii Ortodoxe spunea: ,,E o mare binecuvântare dumnezeiască și un dar ceresc, să te întâlnești în călătoria pământească cu oameni mărinimoși și credincioși adevărați”. Or, Domnia Voastră, dimpreună cu regretata Doamnă Eugenia, ați fost și sunteți un mare dar pentru mine personal, pentru Mănăstirea Hâncu, pentru Orfelinatul ,,Preafericitul Iosif”, cât și pentru Biserica Ortodoxă, dar și pentru societatea țării noastre.
În aceste momente de tristețe și despărțire omenească de sora noastră întru Hristos, Eugenia, Vă mărturisim că, prin trecerea ei din viata pământească, Dvs ați pierdut o soție devotată, copii – o mamă grijulie, nepoții – o bunică iubitoare, societatea – o personalitate responsabilă, iar biserica a pierdut o credincioasă râvnitoare de cele sfinte și iubitoare de înfăptuirea multor lucrurilor mărețe.

   Atât de viu îmi sunt în fața ochilor prezenta rugătoare și umilincioasă a surorii noastre Eugenia când venia la sfintele slujbe. Nu pot uita dragostea desăvârșită și stima deosebită unul față de altul, care era prezentă permanent în familia Dvs.

   Aportul considerabil și susținerea nemijlocită la reconstrucția Mănăstirii Hîncu, Vă face pe Dvs, dimpreună cu regretata soție, a fi cei mai mari ctitori.

  De asemenea, nu putem trece sub tăcere aportul considerabil implicarea jertfelnică a Doamnei Eugenia, la deschiderea Orfelinatului ,,Preafericitul Iosif”, din or. Chișinău.

   În virtutea acestor fapte mărețe și impunătoare, dar mai cu seamă nădăjduind în dragostea părintească a Ceresului Tată, credem neîndoielnic, că sora Eugenia, trecând la viata veșnică, Va avea parte de odihnă veșnică și fericire nesfârșită în Cerească Împărăție.

    Vă asigurăm de dragostea noastră frățească și de încrederea sinceră că o vom purta neîntrerupt în inima noastră pe regretata Doamnă Eugenia, iar în umilele rugăciuni ce le săvârșim pentru toți cei adormiți, va fi prezent prin pomenire și numele ei.

    În aceste clipe de tristeță omenească, rugăm pe Milostivul Dumnezeu să aducă mângâiere duhovnicească în inima celor întristați de despărțire pământească, de Doamnă Eugenia, iar sufletului ei să-i dea iertare de toate greșalele ei și s-o așeze în odihna fericită a raiului.

VEȘNICĂ FIE AMINTIREA ȘI POMENIREA, DOAMNEI EUGENIA SNEGUR.

CU DRAGOSTE CREȘTINEASCĂ ȘI DURERE SUFLETEASCĂ, PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI