Mesajul de condoleanţe al Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Schiegumena Gheorghia (Plăcintă), Stareța mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

După o viață închinată slujirii Lui Dumnezeu, Preacuvioasa Schiegumena Gheorghia (Plăcintă), a trecut la Domnul în după-amiaza zilei de 17 Mai 2017.

Trecerea la cele veșnice a Schiegumenei Gheorghia (Plăcintă), este o pierdere mare pentru obștea mănăstirii, dar și pentru toţi cei care au cunoscut-o. Schiegumena Gheorghia a fost omul cald cu suflet bun, căutat cu dragă inimă, care și-a închinat viața slujirii lui Hristos şi a fost cu adevărat un model de statornicie și viață cuvioasă.

Pe parcursul stăreţiei sale, Schiegumena Gheorghia a lăsat o mireasmă bine plăcută prin frumoasa ei ascultare față de Dumnezeu susţinând activitatea monahală, oferind dragoste și înțelegere nu doar față de obștea monahală, ci și față de credincioșii care treceau pragul mănăstirii.

Mărturisitoare a credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi o persoană de o rară nobleţe şi cumsecădenie, plecarea sa la cele veşnice lasă un gol de neînlocuit, ea va continua să fie prezentă în sufletele noastre, a maicilor şi surorile pe care le-a crescut spiritual cu multă blândeţe şi dragoste..

În aceste momente de întristare, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul roabei Sale Schiegumenei Gheorghia împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe pentru obștea Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Vărzărești,

† SILUAN

Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove