Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 10 ani de preoție

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Secretar,

În această zi semnificativă și cu conotații spirituale pentru Preacucernicia Voastră, când celebrați împliniria a 10 ani de slujire preoțească, Vă adresez sufletește, cuvinte de sinceră felicitare şi urări de bine.

Deși ați împlinit doar 10 ani de când, prin Mila Cerescului Tată, ați fost chemat la treapta de slujire preoțească, și ați primit „prin punerea mâinilor”, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, Harul Duhului Sfânt, totuși e remarcabil faptul că Dumnezeu va ajutat să înfăptuiți sfinte, mărețe și importante lucrări misionare și pastorale.

E apreciabil faptul că în acești doar 10 ani de slujire preoțească, înălțați spre slava lui Dumnezeu a doua biserică. De asemenea, înalte aprecieri ați câștigat și prin abilitățile administrative și de conducere ce v-au fost încredințate: Secretar Eparhial, Președintele ATOM, Președinte al Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, dar și alte îndeletniciri sacerdotale, prin care vă manifestați jertfelnic și exemplar, atât în cadrul Centrului Eparhial, cât și în cadrul parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Valea Mare, r. Ungheni, pe care dimpreună cu credincioșii o înălțați cu multă stăruință.

De aceea, Preacucernice Părinte Secretar, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeași râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de Harul Duhului Sfânt, pentru a călăuzi şi povăţui duhovniceşte creştinii încredinţaţi spre păstorire.

În această atmosferă de sărbătoare duhovnicească, Vă dorim ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni