Mesaj de felicitare al Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat, cu ocazia împlinirii a 30 ani de viață pământească și 5 ani de slujire preoțească, preotului Sava BÎRLIGA, cleric al Catedralei Episcopale și paroh al bisericii în construcții „Nașterea Maicii Domnului”, din cartierul Ungheni-Deal, mun. Ungheni

Cucernice Părinte Sava,

Cu ocazia împlinirea a 30 ani de viață pământească, dorim să Vă adresăm sincere și calde urări de sănătate însoțite de binecuvântări arhierești.

Vârsta de 30 de ani e socotită de majoritatea tinerilor o perioadă potrivită pentru desfătări, iar unii tineri la această vârstă încă nu-s determinați pe ce drum al vieții să meargă, sau alții nici măcar nu știu încă ce își doresc de la viață. Or, Sfinția Voastră la această vârstă deja de mult timp v-ați ales drumul căsnicii, formând o familie frumoasă cu doi copii minunați și o preoteasă înțeleaptă și ascultătoare.

Ne bucurăm totodată și de dragostea pe care o manifestați necondiționat față de cei din jur.

Cucernice Părinte omagiat,

Vă dorim la acest popas aniversar ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască ani binecuvântați și îmbelșugați cu daruri cerești. Sănătatea sufletească și trupească, pacea lăuntrică, bucuria duhovnicească, dragostea și credința față de Dumnezeu să fie daruri nelipsite din viața Preacuvioșiei Voastre.

Anii acestei vieții să fie trepte din scara ce să Vă urce în Împărăția Cerească.

Ne rugăm ca Hristos să Vă întărească de a parcurge cu demnitate creștină și râvnă sfântă, drumul vieții pământești și să aveți parte de sfinte împliniri.

Totodată, Vă asigurăm și-n continuare de înalta noastră apreciere și sincera prețuire pentru toată osteneala și strădania de a înfăptui lucruri bune și frumoase în Biserica lui Hristos.

Cucernice Părinte Sava,

De asemenea, dorim să vă adresăm cu ocazia împlinirii celor 5 ani de slujire în treapta de preot, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Fie ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe, pentru a le înfrumuseța cu slujirea deosebită a Sfinției Voastre.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa, dar mai ales să vă ajute de a duce la bun sfârșit lucrările de construcție a viitoarei biserici pe care împreună cu credicnioșii o înălțați stăruitor spre slava lui Dumnezu, în cinstea Maicii Domnului și spre mântuirea credincioșilor.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinției Voastre.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

 

Întru mulți, fericiți și binecuvântați ani!!!

 

Cu dragoste creștinească și grijă arhierească,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni