MESAJ DE CONDOLEANŢE AL ÎNALTPREASFINŢITULUI PETRU, ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESAT PROTOIEREULUI VICTOR MIHALAȘ, PAROH AL BISERICII ,,BUNA VESTIRE” DIN MUN. CHIȘINĂU, MEMBRU AL COMISIEI DE CANONIZARE A SFINŢILOR BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Victor,

În aceste momente de profundă tristeţe Vă aducem sincere condoleanţe în legătură cu mutarea la cele veşnice a mamei Preacucerniciei Voastre, preoteasa Maria MIHALAȘ.

Orice pierdere a unei persoane dragi, este o durere greu de închipuit, în special a mamei, însă nădejdea Învierii este cea care trebuie să Vă potolească tristețea și să Vă stăpânească durerea.

Preoteasa Maria, va rămâne mereu în amintire ca o creștină pilduitoare în cuvânt și în faptă, mamă iubitoare, fiică devotată a Bisericii lui Hristos. Pe tot parcursul vieții pământești, a dat dovadă de credință, nădejde, statornicie, răbdare, rugăciune, milă. A educat copiii în evlavie, hărnicie și înțelepciune. În diferite contexte istorice, prielnice sau mai puțin îmbucurătoare, preoteasa Maria a ținut aprins farul credinței și al dragostei față de Biserică.

Încercată prin dificultățile vieții, a trecut cu ajutorul lui Dumnezeu prin toate ispitele, ca să ajungă la vârsta onorabilă de 89 de ani, la care s-a mutat la Dumnezeu, Celui Căruia ia slujit toată viața.

Nădăjduim că Domnul nostru Iisus Hristos, o primește în Împărăția Sa, unde dăruiește cunună celor drepți, bucurie celor bine credincioși și fericire veșnică celor sfinți. Veşnica ei pomenire şi Dumnezeu s-o odihnească cu drepţii întru Împărăţia Sa !

Cu dragoste întru Hristos-Domnul,

PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI,

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CANONIZARE A SFINŢILOR BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA