La Palatul Mitropolitan din Chişinău a avut loc Şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Vineri, 19 aprilie 2019, la Palatul Mitropolitan din Chişinău a avut loc prima şedinţă din acest an a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Lucrările Sinodului au fost conduse de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.

În calitate de membri ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, PS Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, PS Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, PS Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului.

În debutul şedinţei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din numele sinodalilor, a adresat mesaj de felicitare Preasfinţitului Siluan, Episcop de Orhei, care îşi aniversează ziua de naştere.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, a anunţat ordinea de zi, propunând dezbaterea tematicilor.

Proces-Verbal nr. 001

S-a audiat:
Raportul Înaltpreasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, privind participarea Înaltpreasfinţiei Sale, în calitate de membru permanent, la lucrările Sfântului Sinod al BORu din 4 aprilie 2019.

S-a decis:
A se lua act de raportul prezentat de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, cu referinţă la participarea Înaltpreasfinţiei Sale la lucrările Sfântului Sinod al BORu din 4 aprilie 2019.

Proces-Verbal nr. 002

S-a audiat:

Raportul Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, privind Declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova în legătură cu situația actuală de prigoană a Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

S-a decis:

Se adoptă declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova în legătură cu situația actuală de prigoană a Bisericii Ortodoxe din Ucraina. (Textul declarației se anexează).

Proces-Verbal nr. 003

S-a audiat:

Raportul Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, privind Organizarea anuală a «Marșul Familiei» ediția 2019.

S-a decis:

A se organiza manifestarea anuală «Marșul Familiei» ediția 2019 la data de 18 mai 2019, în municipiul Chișinău, cu participarea ierarhilor, a slujitorilor și a credincioșilor din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Proces-Verbal nr. 004

S-a audiat:

Raportul Protoiereului Vadim Cheibaș, secretarul Sinodului BOM, cu referință la reglementarea aspectelor juridice, privind funcționalitatea bisericilor și paracliselor din incinta și pe terenurile instituțiilor publice ale Statului.

S-a decis:

A continua dialogul cu instituțiile abilitate ale Statului în vederea soluționării problemei în cauză.

A delega pe protoiereul Vadim Cheibaș, secretar al Sinodului BOM, de a reprezenta poziția BOM în cadrul acestui dialog.

Proces-Verbal nr. 005

S-a audiat:

Raportul Preasfințitului IoanEpiscop de Soroca, privinddeclararea lunii iunie în cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova: Luna iunie – Luna Copilului”, cu desfășurarea în această perioadă a activităților pastoral-educaționale dedicate copiilor.

S-a decis:

A se declara luna iunie în cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova: Luna iunie – Luna Copilului”.

A se desfășura în perioada lunii iunie la nivel de eparhie, protopopiat, parohie şi mănăstire activități pastoral-educaționale dedicate copiilor, cu genericul „Biserica cea mică a copilului”.

Proces-Verbal nr. 006

S-a audiat:

Raportul Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, privind modificarea componenței nominale a Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova.

S-a decis:

A modifica componența nominală a Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin includerea în listă a protoiereului Ioan Lisnic, parohul bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din s. Putinești, r-nul Florești.

Proces-Verbal nr. 007

S-a audiat:

Raportul Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, privind organizarea manifestărilor aniversare prilejuite de serbarea a 30 de ani de slujire arhierească a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

S-a decis:

A constitui Comisia de organizare a manifestărilor aniversare prilejuite de serbarea a 30 de ani de slujire arhierească a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova în următoarea componență:

  1. Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, președintele comisiei,

  2. Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca,

  3. Protoiereu Vadim Cheibaș,

  4. Protoiereu Anatolie Stefanov,

  5. Protoiereu Nicolae Craveț,

  6. Protoiereu Octavian Moșin,

  7. Victor Țvircun,

  8. Iurie Carp.

Proces-Verbal nr. 008

S-a audiat:

Raportul Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, privind elaborarea Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova în redacție nouă.

S-a decis:

Se adoptă proiectul Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova în redacție nouă, cu ulterioara aprobare a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii.

A exprima recunoștință Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Președinte al Comisiei pentru elaborarea statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar şi membrilor acesteia pentru munca desfășurată.