În ziua împlinirii a 30 ani de Arhipăstor a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, Preasfințitul Episcop PETRU s-a rugat la Liturghia Praznicală în Catedrala Mitropolitană din capitală

În dangăte de clopot și deosebită bucurie duhovnicească, enoriașii și clericii Catedralei Mitropolitane în frunte cu Ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova și alți invitați, au întâmpinat pe ÎPS Mitropolit Vladimir, care a liturghisit cu ocazia aniversării celor 30 de ani de Arhierie a Înaltpreasfinției Sale.

După serviciul divin, Vlădica Vladimir a primit fe licitările numeroșilor slujitori și credincioși prezenți la Catedrală, printre aceștia numărându-se și Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, care a venit către Înaltpreasfinția Sa cu un emoționant cuvânt de felicitrare, urându-i Întâistătătorului viață îndelungată și cât mai multe realizări bineplăcute pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar mai ales mulțumindu-i pentru toată truda pe care o depune pentru luminarea și îndrumarea clerului și poporului binecredincios din cuprinsul Mitropoliei.

La liturghie au mai luat parte și Stareții și Starețele mănăstirilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, care l-au felicitat călduros pe Înaltpreasfințitul cu această frumoasă aniversare.

La final, Mitropolitul a mulțumit tuturor pentru frumoasele și sincerele urări, menționând că toate lucrurile care se fac în Biserica Ortodoxă din Moldova, se fac cu ajutorul Domnului și prin eforturi comune, ceea ce denotă unitatea și dragostea frățească dintre slujitori și credincioși.