IIsus Hristos zice:”Schimbați-vă”

Venind la Sfânta Biserică, venim la Ierusalim, venim pe Muntele Taborului, pe Muntele Golgotei. Aici vom auzi cuvintele învățăturii Fiului lui Dumnezeu. Venind la sfînta biserică, ascultăm de glasul Tatălui ceresc. Toată zidirea ascultă de Ziditorul ei. Păsările cunosc vremea sosirii și plecării lor, cunosc vremea când trebuie să cânte și când trebuie să tacă. Ele se înteleg fără de grai omenesc, fără știință de carte și fără calendar. Se sfătuiesc, se adună și, luându-și rămas bun de la cuiburile lor, se duc departeîn țările calde ca să locuiască acolo câteva luni; toate vietățile își cunosc vremea lor de ascultare.

Numai noi, oamenii, nu vrem să ne schimbăm din starea noastră, din trăirea noastră păcătoasă. Dacă vrem să se schimbe în bine traiul nostru, Dumnezeu poate face aceasta și nu se vor mai ține în șir suferințelor, bolile și necazurile noastre. Dar, să ne schimbăm și noi nu numai pe o zi, două, sau cât țin posturile, ci pentru totdeauna, căci așa zice Domnul Hristos:

’’Schimbați-vă voi și Mă ascultați și mă voi schimba și Eu și vă voi asculta rugăciunile voastre, și voi împlini cererile voastre! Schimbați-vă nu de formă, schimbați-vă cu totul, cu trupul și cu sufletul și lăsați-vă de toate răutățe, făcând numai ce este bine înaintea Mea și voi face și Eu cele bune vouă, dăruindu-vă și cele pământești și cele cerești, veșnice!’’