Durere pentru profanarea Bisericilor Ortodoxe din Ucraina

Cu adâncă durere sufletească și tristețe profundă am văzut de curând două videoclipuri postate pe rețelele media, în care am devenit cu toții martori cum se profanează Biserica – Casa lui Dumnezeu.

Recent, în biserica ,,Sf. Cuv. Antonie și Teodosie” din complexul Lavrei Peșterilor ,,Adormirea Maicii Domnului” din Kiev, Ucraina, s-au petrecut concerte cu muzică rock, dansuri sumbre și scene care ne duc cu gândul la figuri ale întunericului. Iar în mănăstirea ,,Sf. Arh. Mihail” din Vidubici, or. Kiev, s-au făcut scenete cu lumini de discotecă instalate în fața Altarului și manifestări întunecoase cu prezența oamenilor mascați în diavoli.

În Sfintele Biserici, loc de rugăciune și de închinare, sub un oarecare pretext, au cântat muzică rock, au dansat necuviincios, au strigat mesaje care îndeamnă la ucidere, au instalat lumini de discotecă, s-au mascat în diavoli, în moarte și în alte personaje; au făcut cu îndrăzneală scenete în fața Altarului ca în sala teatrului, au batjocorit amvonul. Și toate acestea sub privirile înduioșate ale icoanelor, care au rămas în spate umbrite de totală nesăbuință și lipsă de evlavie. Te uiți și vezi cum plânge Maica Domnului cu Pruncul Iisus Hristos în brațe, care este străpunsă în inimă de nepocaință și împietrirea oamenilor lipsiți de frica lui Dumnezeu.

Am avut ocazia să slujesc în Sfîntă Biserică din Lavra Peșterilor din Kiev de mai multe ori. Am fost invitat și de regretatul Preafericitul Vladimir (Slobodan), Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine (1992-2014). În fiecare an aveam cîteva invitații din partea Înaltpreasfințitului de a sluji Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Am participat de multe ori la Sfinte Liturghii, la Sfinte Taine, la hirotonii. Duhul Sfânt se cobora și sfințea Darurile. Prin Duhul Sfânt, în Lavra Peșterilor din Kiev s-au hirotonit diaconi, preoți, arhierei.

Împreună cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina de atunci, Înaltpreasfințitul Vladimir, cu numeroși Arhierei și preoți, ne-am rugat pentru întregul popor din Ucraina. De fiecare dată și pînă astăzi, când Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ucraina este Înaltpresfințitul Onufrie, un pilon al Ortdoxiei din Ucraina; în această biserică s-au înălțat rugăciuni pentru pace, pentru sănătate, pentru bunăstare, pentru conducerea țării, pentru înțelepciune, pentru prosperitate, pentru binele țării Ucraina și a poporului. Cine astăzi se roagă pentru țară în biserica Sfinților Cuvioși Antonie și Teodosie dacă Mitropolitul canonic Preafericitul Onufrie (Berezovski) este dat afară?! Actorii de scenete? Cei mascați?

În această biserică din măreața mănăstire a Peșterilor din Kiev de-a lungul timpului s-a scris istorie sfântă și indedită. Iar astăzi se scrie rușine. Astăzi omul nu urcă spre Cer dar îl coboară pe Dumnezeu la mintea păcătosului și își bate joc de El. Astăzi în Ucraina slujitorii canonici, vrednici și adevărați sunt alungați din biserici. Unii au fost chiar atacați, amenințați. Astăzi, în acest loc sfânt, prin permisiunea lui Serghei Dumenko și a celor de sub ascultarea lui, urâciunea pustiirii se pune la loc de cinste. Aceste acte de huliganism duhovnicesc vor aduce mânia lui Dumnezeu și pedeapsă hulitorilor căci este o hulă împotriva Bisericii, împotriva lui Dumnezeu Însăși. În aceste vremuri dificile avem nevoie de pace, de rugăciune și nu de alte păcate în șir.

Atîta timp cât biserica ,,Sf. Cuv. Antonie și Teodosie” din complexul Lavrei Peșterilor din Kiev, Ucraina a fost sub Omoforul arhieresc al Înaltpreasfințitul Onufrie, Mitropolitul Kievului și Întregii Ucraine, nu s-au auzit și nici nu s-au întâmplat lucruri asemănătoare care să necinstească cumva biserica, în mod public și conștient. Toate aceste acte profanatoare și extreme au început a se petrece după sărbătoarea ,,Nașterea Domnului” 2023, atunci când Statul ucrainean, a decis ca clădirea bisericii să fie luată de sub Omoforul Preafericitului Onufrie (Berezovski) și dată lui Serghei Dumenko.

Mă întreb cu frică, oare nu sunt aceste semne premărgătoare pentru cele mai rele vremuri, așa cum le găsim în capitolul 24 din evanghelia după Matei:

  1. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă –
  2. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
  3. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă.
  4. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
  5. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

Dragi creștini, Biserica nu e a noastră, Ea este a lui Hristos, iar Hristos a încredințat-O Sfinților Apostoli și prin ei – nouă.  Aceasta s-a săvârșit prin Darul lui Dumnezeu, care a rânduit Arhierei și preoți, pentru că ei sa slujească in Sfânta Biserica, să învețe credința și să conducă poporul spre mântuire.  ,,Precum corabia lui Noe a scăpat de la înnecul în noianul apelor potopului universal, pe el și familia sa, așa și biserica scapă din noianul păcatelor pe cei ce trăim, stăm, și rămânem într-însa conducându-ne gândurile, vorbirile, faptele, credincioșia și viețuirea după sfaturile ei. Cei ce rămân afară din biserică se îneacă și se pierd, ca și lumea rămasă afară din corabia lui Noe.” (părintele Nicodim Măndiță)

Aceasta este lucrarea Bisericii: de a sfinți, de a sluji cele sfinte și de a învăța și a conduce poporul spre mântuire sufletească. Restul în afară de acestea, pângăresc lucrarea Ei sfântă și slujitorul care nu face acestea sau permite alte fapte în biserică decât acestea: nu este vrednic de a intra în Sfântul Altar. În biserică nu se dansează nici un fel de dans, nu se fac scenete, nu se cântă la instrumente laice, desfrânate, nu se maschează în diavoli, nu se blestemă, nu se face discotecă, nu se fac baruri; nu se schimbă destinația sfîntă a Bisericii niciodată.

Suntem solidari și condamnăm alături de frații noștri ortodocși din Biserica Ortodoxă din Ucraina condusă de Preafericitul Onufrie (Berezovski), Mitropolitul Kievului și Întregii Ucraine (unica Biserică Ortodoxă canonică în acest teritoriu), toate acțiunile enumerate mai sus: de dans, scenete cu mascați și cântec rock în biserici. Ne pare foarte rău că diavolului i s-a dat loc în biserică. Suntem nedumeriți de naționalismul manifestat cu iz antihristic, care a adus dezbinare și durere în Biserica lui Hristos.

Să luăm aminte la cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur care strigă cu durere și putere, spre întărirea noastră și spre trezirea tuturor: „Nimic nu este mai puternic decât Biserica. Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii. Biserica este mai înaltă decât cerul, mai întinsă decât pământul, mai luminoasă decât cerul, mai luminoasă decât soarele. Câți nu au luptat cu ea și nu au reușit să o biruiască? Toți cei care au luptat împotriva ei au fost dați pierzaniei, pe când Biserica a urcat la cer. „

Atîția ani a fost cinstită această mănăstire și această biserică. Cum se poate ca să vedem astăzi o astfel de atitudine? Unde oare se va ajunge mai departe? Cât va înainta diavolul în obrăznicia lui prin oamenii fără de credință?

Noi creștinii, toți suntem una în Hristos. Fiecare comunitate creștină este parte a Întregii Biserici Ortodoxe Universale dar și Un Întreg aparte în același timp. Astfel, durerea pentru necinstirea unui locaș sfânt, o simte fiecare membru al Bisericii. Batjocorirea locului unde se aduce Jertfa Euharistică, unde se împărtășesc credincioșii cu Sfântul Trup și Scumpul Sânge al Mântuitorului, este un păcat strigător la Cer. Această pângărire când se pun conștient împreună lucruri  indecente lîngă sfințenii, este un act cu viclenie prin care se dorește pierderea autenticității și autorității Sfintei Biserici în fața poporului. Dar credința celor credincioși nu va cădea. Doar răul se va afunda în răutatea lui iar creștinul va pleca genunchii și se va ruga cu lacrimi și se va mântui.

Dragilor, să înălțăm rugăciuni pentru poporul din Ucraina ca să reînvieze dragostea și evlavia de altădată față de Biserica Mamă, Biserica Creștin Ortodoxă. Să dăruiască Dumnezeu înțelepciune conducătorilor și întregului popor în virtutea fricii de Dumnezeu. Să mărturisim fiecare credința cu statornicie și să spunem lucrurile corecte pe față, ca să se cunoască ce este bun și ce este rău.

Cu durere sufletească pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina,

 + PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI