Ascultați-vă părinții!… cei credincioși

Copii și tineri aveți grijă de valurile turbate care se abat asupra voastră! Ascultați-vă părinții!… cei credincioși, nu cei necredincioși, că cei necredincioși vă aruncă în prăpastie, în pierzare. Ascultați glasul lui Dumnezeu, că vă vrea binele. Nu intrați în furtună că vă veți căi, dar va fi prea târziu atunci! Dumnezeu vrea să vă salveze, să plecați cu suflețelul curat de aici, ca niște îngeri. Păsstrați-vă trupul curat! Păstrați-vă sufletul curat! Spovediți-vă, împărtășiți-vă, nu vă luați după necredincioși! Nu vă luați după amăgirile necredincioșilor că veți suferi și pe aici, și vă veți duce cu ei în iad, în flăcări!

Ferice de voi, care aveți părinți credincioși! Ferice va fi dacă veți asculta și vai va fi dacă nu veți asculta, de trei ori! Blestemul se va abate peste voi care ați auzit atâtea și n-ați voit să ascultați nici de Dumnezeu, nici de părinții cei duhovnicești, nici de părinții cei trupești, care v-au voit binele. Nu vă amăgiți!

Să-L rugați pe Dumnezeu, zi și noapte, să vă ajute să nu cădeți în ispite! Toți trebuie să ne rugăm. Celor care aveți ispite trupești vă dau un sfat: sculați-vă noapte și faceți rugăciune și metanii câte puteți; rugați-vă și credeți de la Dumnezeu iertare pentru toată lumea și alungarea ispitelor. De aceea a zis Mântuitorul: ”Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită!”. Să priveghem mereu în tot timpul că singuri, fără harul și puterea lui Dumnezeu, nu putem să biruim atâtea valuri urâte și grele, care vin asupra noastră.