Anunț!!! Ședința Ordinară a Echipei de lucru pentru anul 2018

Cu binecuvântarea Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în data de 26 decembrie ora 10:00, în incinta Centrului Eparhial din municipiul Ungheni, va avea loc Ședința Ordinară a Echipei de lucru pentru anul 2018 dedicat în cuprinsul Episcopiei noastre „Anul Misiunii în Parohie și a Provocărilor Misionare”.

Prezența obligatorie pentru părinții Protopopi, Președinții și Membrii Sectoarelor Eparhiale pentru a discuta programul de lucru pentru anul 2018.

Responsabilii de sectoare și alți preoți din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, sunt îndemnați să trimită sugestii și propuneri pentru programul de activități pentru anul viitor din timp la centrul eparhial până în data de 5 decembrie ca să fie discutate și înaintate comisiei.