ANUNŢ DRUMUL CRUCII DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU CĂTRE MĂNĂSTIREA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI, RĂCIULA

Calea cea mai bună şi sigură pentru a ne apropia de Dumnezeu este rugăciunea neîntreruptă, făcută în
Duh şi în adevăr, lauda, preaslăvirea, cântările duhovniceşti şi cugetarea adâncă în legea Domnului, însoţite de
înnoirea vieţii. Apostolul Pavel ne spune:
Rugaţi-vă neîncetat (1 Tesaloniceni 5, 18); cel mai mare bun al
rugăciunii este acela că tot omul care se roagă stă de vorbă cu Dumnezeu; şi ştie bine orice om ce lucru mare
este ca, om fiind, să vorbeşti cu Dumnezeu; dar ca să înfăţişeze prin cuvânt cinstea aceasta, nimeni nu poate.


Cinstea aceasta depăşeşte chiar strălucita dregătorie a îngerilor;
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! În perioada 25-27 august 2022, se va organiza al nouălea an consecutiv
tradiționalul Drum al Crucii din municipiul Chişinău către Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului din satul
Răciula. Drumului Crucii se va începe la ora
07:00, de la marginea orașului – str. Calea Ieșilor, sectorul
Sculeanca (Catalan, stația terminus trolebuzul 23) și se va încheia pe data de 27 august, la Mănăstirea Naşterea
Maicii Domnului din satul Răciula.


Pe parcursul Drumului Crucii vom săvârşi rugăciuni sobornicești de pocăinţă. La popasuri vom face mici
conferințe/discuții tematice. Pentru popasurile de noapte (25 spre 26 august și 26 spre 27 august), rugăm
participanții să dețină sac de dormit. După dorinţă, participanţii la Drumul Crucii vor fi cazaţi la mănăstire
pentru a prăznui împreună marea şi cinstita sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului.


Pentru informații suplimentare, apelați la nr.: 079417800 pr. Eugen


Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Programul:


25 august
Ora 07:00: Acatistul Adormirii Maicii Domnului, str. Calea Ieșilor, sectorul Sculeanca (Catalan, stația terminus
trolebuzul 23),
Ora 09:00: Începutul Drumului Crucii
Popas la intrarea s. Cojușna
Popas de noapte la biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, or. Strășeni


26 august
Ora 07:00 Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, or. Strășeni
Ora 09:30 Pornirea procesiunii
Popas la “Bădiș”, Complexul etno-cultural VATRA.
Popas la izvorul s. Pitușca
Popas de noapte la intrarea în s. Nișcani


27 august
Ora 07:00 Sfânta Liturghie la intrarea în s. Nișcani
Ora 09:30: Pornirea procesiunii
Ora 12:00: Sosirea la Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului, s. Răciula.