Adunarea Ordinară a Protopopiatului Ungheni din 30.01.2023

Luni, 30 ianuarie, 2023, s-a desfășurat Adunarea Ordinară a preoților din cadrul Protopopiatului Ungheni.

Adunarea a avut loc în biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Todirești, r. Ungheni.

Înainte de începerea proriu-zise a adunării, părintele paroh, Prot. Ioan GAJIM, dimpreună cu un sobor de preoți a citit acatistul Cuviosului Antonie cel Mare, a cărui pomenire a fost săvârșită ieri.

Ședința respectivei Adunări, a fost prezidată de către Prot. Bartolomeu TURTUREANUProtopopul Circumscripției Ungheni.

În cadrul Adunării au fost discutate mai multe aspecte ce țin de activitatea Protopopiatului în general, dar și a parohiilor, în parte, purtând discuții constructive, prin întrebări și răspunsuri, pe marginea temelor abordate.

De asemenea, s-a adus la cunoștință tematica anului 2023, s-au împărțit temele la fiecare preot, potrivit tematicii pe care vor prezenta referate în fiecare lună, s-a adus la cunoștință îndemnând ca în Săptămâna Tineretului să se facă activități în fiecare parohie.

Apoi a urmat Taina Spovedaniei, săvârșită de Prot. Alexandru BUZA, parohul bisericii „Sf. Ierh. Grigore Teologul” și Duhovnicul Protopopiatului.

La final, toți preoții prezenți au luat parte la o agapă frățească, oferită de gazdă, Prot. Ioan GAJIM și clericul pr. Ioan GAJIM, slujitori ai bisericii unde a avut loc această adunare.