A doua Duminică din Postul cel Mare, a sfântului Grigore Palama, cinstită la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz Alexandru Nevski” din mun. Ungheni

În a doua Duminică din Postul cel Mare, a sfântului Grigore Palama, 28  martie 2021Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală Sf. Bnc. Knz Alexandru Nevski din municipiul Ungheni.

În dimineața zilei Preasfinţia Sa, a fost întâmpinat de soborul de preoţii slujitori şi creştinii Catedralei.

În cadrul Sfintei Liturghii după citirea pericopei evanghelice, care relatează minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Marcu 2, 1-12), Preasfințitul PETRU, a ţinut un cuvânt predicatorial, plin de învăţătură creştină, în care a vorbit despre folosul și necesitatea spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii. În cele relatate, Preasfinţia Sa a menţionat:  În prima Epistolă trimisă de Sfântul Apostol Pavel creștinilor din Corint, este scrie: ,,Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului (adică Sfânta Împărtășanie), cu nevrednicie va fi vinovat… Și, pentru că vă apropiați cu nevrednicie, mulți dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (I Corin teni 11, 27-30).

Oare nu e şi pentru noi acest cuvânt apostolicesc? Oare nu cumva şi asupra noastră sunt atâtea nenorociri şi boli, tocmai că nu ne împărtăşim cum trebuie şi când trebuie?

Un Sfânt Părinte spunea: „Cel ce se împărtășește cu nevrednicie Îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu.”

Iar Sfântul Ioan gură de Aur spunea de multe ori păstoriților săi: ,,Cei care se împărtăşesc pur şi simplu, din întâmplare, din obişnuinţă, se vor supune aceleiaşi pedepse cu cei care L-au omorât pe Hristos. Iar cei care se împărtășesc cu nevrednicie cu cinstitele Taine sunt osândiți asemenea ucigașilor lui Hristos.”

Un alt Părinte Bisericesc spunea, de asemenea foarte înfricoşător: „Cel mai ușor mod prin care diavolul îl stăpânește pe creștin este participarea cu nevrednicie la Sfânta Împărtăşanie.

Frate creştin şi soră creştină,

Iei tu aminte la gândurile tale? Iei aminte la gura ta? Nu vorbeşti cuvinte murdare şi necuviinioase, nu bârfeşti, nu judeci, nu osândeşti? Eşti cu luare aminte la ochii tăi sau privești imagini dezgustătoare pe internet sau la televizor? Eşti cu luare aminte la urechile tale, sau asculți cuvinte sau cântece necuviincioase?

Nu cumva ți se strânge mâna când trebuie să faci milostenie? Nu cumva mănânci până te umfli? Nu cumva îți faci rugăciunile de dimineaţă pe fugă, deseori încurcandu-le, dar apoi îți bei în tihnă cafeaua? Seara, nu tot pe fugă îți faci rugă ciunea, și apoi te arunci în pat?

Dacă vrei să te foloseşti de puterea Sfintei Împărtăşanii, luptă-te duhovniceşte, tăieţi micile păcate: mânia, judecarea, lăcomia pântecelui; ia aminte la urechile tale, la ochii tăi și mai ales la limba ta.

Pentru a înfrunta boala păcatului este nevoie și de străduința ta proprie. Iată un exemplu cutremurător: Petru și Iuda. Amândoi s-au împărtășit. Primul s-a lepădat de Hristos, iar al doilea L-a trădat, deși luaseră amândoi Sfânta Împărtăşanie. Sfânta Împărtăşanie nu l-a oprit nici ре Iuda de la trădare și sinucidere, și nici pe Petru de la lepădare de Hristos, tocmai pentru că ei nu s-au străduit.

Repet şi eu cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Insist și strig cât pot de tare: cel ca re are duşmănie în inima lui să nu se apropie de Sfânta Împărtășanie! Deci, dacă ai duşmănie, să nu te împărtăşeşti. Vrei să te împărtășeşti? Împacă-te! Un singur duşman trebuie să avem: pe diavolul. Cu el niciodată să nu ne împăcăm.”

Aşadar, fiind acum la început de cale a Postului Mare, când majoritatea credincioşilor obişnuiesc să se împărtăşească cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, să luăm aminte la sfaturile mântuitoare ale Sfinţilor Părinţi şi la Învăţăturile Sfintei Scripturi, dar şi la îndemnurile părinteşti ale slujitorilor şi duhovnicilor, ca într-adevăr, împărtăşindu-ne să nu atragem şi mai mult, prin neglijență, mânia lui Dumnezeu asupra noastră, dar să dobândim folos duhovnicesc şi trupesc, prin pregătire cuviincioasă şi mai ales împărtăşirea „cu frică, cu credinţă şi dragoste”, din Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

După rugăciunea „Tatăl nostru…” creştinii care s-au mărturisit și au primit dezlegare de la duhovnic s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

Răspunsurile liturghice au fost date la strană de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

Menţionăm că, aşa cum a fost anunţat în prealabil, de dimineaţă, la ora 6,  a fost săvârşită prima Liturghie în Catedrala Episcopală, ca în felul acesta fluxul de credincioşi, ce vin pentru  a primi Sfânta Împărtăşanie, să fie mai extins, evitându-se astfel aglomerația și înghesuiala, lucruri categoric interzise în perioada epidemiologică în care ne aflăm.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculţan)