Slujire arhierească la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului din s. Răciula, rn. Călărași

Sâmbătă, 6 iulie 2024, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Sfânta Mănăstire „Nașterea Maicii Domnului” din s. Răciula, r. Călărași.

În dimineața zilei, Ierarhul a fost întâmpinat călduros de Stareța Mănăstirii, Schiegumena EUSTOLIA (Rotari), monahia LAVRENTIA (Borța), maica superioară a acestei mănăstiri, Arhimandritul PAFNUTIE (Popa), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Răciula, dimpreună cu soborul de slujitori, impunătoarea obște monahală, slujitorii și credincioșii prezenți.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de Sfințire a Sfântului Prestol din Paraclisul „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” de pe teritoriul mănăstirii menționate.

Apoi, Ierarhul a rostit o rugăciune de binecuvântare și spor, pentru lucrările ce se vor înfăptui până la finisarea acestui sfânt edificiu.

După aceasta, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica mare a mănăstirii cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, în paraclisul unde s-au sfințit Sfântul Prestol, Arhim. KIRIL (Braguța), Președintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri și viață monahală și Starețul Sfintei Mănăstirii Hîrjauca, a săvârșit Sfânta Liturghie.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au coliturghisit Prot. Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial; Arhim. SPIRIDON (Marin), Starețul Sfintei Mănăstiri Hîrbovăț; Arhim. PAFNUTIE (Popa), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Răciula, Arhim. PAVEL (Tabacari), duhovnicul Mănăstirii Hîncu, dar și alți slujitori din cuprinsul Eparhiei noastre, dar și din alte Eparhii din țară.

Menționăm că alături de mulțimea credincioșilor prezenți, au fost și Starețele Mănăstirilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfinția Sa a ținut un profund și consistent cuvânt de învățătură, în care a ținut să ofere ca o hrană duhovnicească, atât credincioșilor, dar și obștii monahale, cuvinte de învățătură creștin-ortodoxă, prin care a specificat importanța conștientizării datoriei creștine ce o avem în fața lui Hristos, de a împlini sfintele porunci evanghelice, de a urma sfaturile Sfinților Părinți și de a purta mai multă grijă de mântuirea sufletului și de a păstra prin mărturisire dreaptă, Credința Ortodoxă.

După rugăciunea Tatăl nostru…, Înaltpreasfinția Sa a împărtășit viețuitoarele Sfintei Mănăstiri Răciula și credincioși prezenți, fii duhovnicești ai acestei Sfinte Mănăstiri, care s-au pregătit cuviincios de a primi Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului.

După încheierea Sfintei Liturghii, Ierarhul a ținut să felicite pe toți cu Sfânta Sărbătoare. În mod deosebit a felicitat obștea monahală cu această Slujbă arhierească, aducând în adresa obștii cuvinte de îmbărbătare creștină, dar și cuvinte de înaltă apreciere, pentru tot lucrul cel mântuitor care se înfăptuiește stăruitor în această frumoasă, sfântă și renumită vatră monahală din codrii călărașilor.

Menționăm că Înaltpreasfinția Sa a oferit Stareții Sfintei Mănăstiri Răciula, Schiegumenii EUSTOLIA (Rotari), Oridul Mitropolitan ,,Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu Bodoni”, gr. II. Arhimandritului PAFNUTIE (Popa), duhovnicul acestei Sfintei Mănăstiri, i s-a oferit Medalia Eparhială ,,Sf. Ap. Petru și Pavel”, gr. I, iar monahia LAVRENTIA (Borta), maica superioară a mănăstirii menționate, a fost decorată cu Medalia Eparhială ,,Sf. BN. Knz Alexandru Nevski”, gr. I.

După aceasta, Ierarhul, conform raportului înaintat de administrația Sfintei Mănăstirii Răciula, a oferit distincții, medalii și diplome eparhiale, unor ctitori și binefăcători ai aceste mănăstiri.

Apoi Ierarhul, dimpreună cu soborul de slujitori, obștea și credincioșii prezenți au făcut înconjorul Paraclisul „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, cu citirea a patru pericope evanghelice. După aceasta Ierarhul a sfințit clopotnița și o troiță.

La final, în numele întregii obști, Stareța Mănăstirii Răciula, Schiegumena EUSTOLIA (Rotari), Monahia LAVRENTIA (Borța), maica superioară a acestei sfinte mănăstiri, Arhimandritul PAFNUTIE (Popa), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Răciula, au adus Chiriarhului, sincere cuvinte de mulțumire, recunoștință și prețuire, pentru dragostea părintească și grija arhierească ce o poartă față de această mănăstire.