Sinaxă cu Stareții și Starețele Mănăstirilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni

Joi, 7 aprilie 2022, de Sărbătoarea Buneivestiri, în a doua parte a zilei, Înaltprerasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a avut o întâlnire de lucru la Mănăstirea „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din or. Nisporeni, de pe Piscul Ostașului.

În cadrul acestei Sinaxe, au fost puse în discuție mai multe întrebări și propuneri de ordin administrativ și duhovnicesc, ce vizează Sfintele Mănăstiri și obștea lor.

După cuvântul de deschidere a ședinței de lucru, al Înaltpreasfinției Sale, Arhim. KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din Hîrjauca și Președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și Viață Monahală, a prezentat un raport a tuturor activităților și slujbelor întreprinsă în Mănăstirile din Eparhie, în prima jumătate a Postului Mare. Astfel, Ierarhul luând act de cunoaștere a celor raportate, a apreciat toată osteneala depusă de Stareți, Starețe și obștile lor monahale, în înfăptuirea lucrărilor duhovnicești și materiale.

Totodată, Chiriarhul a sfătuit și îndemnat părintește ca și-n continuare să se întreprindă pași concreți în realizarea obiectivelor duhovnicești, administrative și materiale ce țin de activitatea fiecărui așezământ monahal din cuprinsul Eparhiei noastre.

De asemenea, ținându-se cont de contextul actualelor altercaţie armate din UcrainaÎnaltpreasfinția Sa a binecuvântat ca și-n continuare, atât la pravila de obște, cât și la cea particulară, să fie intensificată rugăciunea pentru pace și bună înțelegere între popoare și conducătorii lor.

Tot în cadrul acestei întâlniri de lucru au fost discute măsurile și acțiunile ce vor fi întreprinse la desfășurarea Drumului Crucii, pe 22 aprilie în Vinerea Patimilor, la ora 10, cu pornire din Piața Primăriei Orașului Nisporeni, pe treptele (care vor fi sfințite tot atunci) de pe dealul ce duce spre Mănăstirea „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” de pe Piscul Ostașului.

De asemenea au fost discutate și măsurile ce vor fi întreprinse pentru participarea Sfintelor Mănăstiri din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, la Festivalul Pascal „Mâinele Mamei”, ediția a XV-a, care se vă desfășura pe 8 mai în Municipiul Ungheni.

Pe parcursul întâlnirii de lucru au mai fost discutate și alte întrebări legate de activitatea Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

La final, Stareții și Starețele prezente au mulțumit sufletește Înaltpreasfinției Sale, pentru toată purtarea de grijă ce o are față de Sfintele Mănăstiri și viețuitorii acestora, dar și pentru folositoarele cuvinte și sfaturi părintești, îndemnătoare spre mântuire.