Din activitatea Sectorului Eparhial Relații Culturale

Cu binecuvîntarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, prot. Ștefan RÎMBU, președintele Sectorului Eparhial Realții Culturale, în zilele de 29 noiembrie – 1 decembrie, 2016 s-a aflat în Arhiepiscopia Tomisului (Constanța, România) pentru a lua parte la unele activități închinate zilei de pomenire a sfîntului Apostol Andrei, cît și festivități prilejuite de Ziua Națională a Romîniei.

În ziua de 29 noiembrie, prot. Ștefan a fost primit în audiență la Palatul Arhiepiscopiei, de Înalt Preasfințitul TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului. În cadrul acestei întîlniri prot. Ștefan a vorbit cu ierarhul despre unele proiecte de colaborare pe tărîm cultural între Episcopia de Ungheni și Nisporeni și, respectiv Arhiepiscopia Tomisului. Unele din aceste proiecte s-au mai desfășurat și-n anii precedenți, iar altelea se doresc a se înfăptui pentru a da proporții colaborării dintre aceste două Eparhii.

Folosindu-se de această ocazie și, anticipînd timpul, întru cît pe 12 decembrie Înalt Preasfinția Sa TEODOSIE, își va sărbători cei 61 ani de viață, prot. Ștefan a transmis din parte Preasfințitului PETRU, mesajul de felicitare cu sincere și călduroase cuvinte de felicitare și urări de bine. Pe lîngă celelalte ce au urmat cuvîntului de felicitare, i s-a oferit de asemenea o carte cu ilustrări activităților, Episcopiei de Ungheni și Nisporeni din  care Înaltul Preasfințitul TEODOSIE va lua cunoștință mai îndeaproape despre activitatea sîrguincioasă și măsurile întreprinse  în cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni de Preasfințitul PETRU. Înaltul Ierarh a adus sincere mulțumiri pentru frumoasele cuvinte de felicitare și pentru darul oferit, asigurînd cu nădejde că, va colabora prin diferite proiecte socio-culturale cu Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

În zilele următoare prot. Ștefan RÎMBU, însoțit și de prot. Simion CULEAC, colaborator al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, a luat parte la slujbele ce s-au oficiat și la unele festivități desfășurate în Dobrogia – Arhiepiscopia Tomisului –  cu ocazia zilelor dedicate sfîntului Apostol Andrei și Zilei Naționale a României, unde a ținut cuvînt predicatorial și de felicitare.

Menționăm că Arhiepiscopia Tomisului, conform unei tradiții – întru cît în cuprinsul său canonic se află peștera în care se adăpostea Apostolul Andrei atunci cînd a încreștinat poporul român – săvîrșește la Mănăstirea Peștera Sfîntului Andrei o slujbă impunătoare cu un sobor de preoți și ierari din mai multe țări. Astfel anul acesta la slujba respectivă au fost peste 10 mii de credincioși, un sobor de preoți și 12 ierarhi din România, Bulgaria, Grecia și Ucraina. Slujbe închinate sfîntului Andrei se săvîrșesc nu doar la această mănăstire, ci în toată zona Dobrogei (Arhiepiscopia Tomisului), întru cît această zonă este numită Betleemul Românesc, deoarece de aici sfîntul Apostol Andrei a început a încrețtina poporul român.