Parohia Chilișoaia

Istoria bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Chilișoaia, r. Nisporeni

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”.

Localitatea: s. Chilișoaia (comuna Boldurești), r. Nisporeni.

Anul înființării: 2018.

Preot paroh: Protoiereu Ștefan RÎMBU.

Slujiri arhierești (ultima): 11 noiembrie 2023.

 

Chilișoaia – un mic sătuc, un cătun, care în prezent numără 31 de case, locuite de aproape o sută de oameni, care după datele oficiale găsite în Arhiva de stat, datează din anul 1923. În anul 2023, această localitate a împlinit 100 de ani de la prima atestare documentară. Respectiva localitate ține administrativ de satul Boldurești, care se află la o distanță de 3 km.

Toți oamenii din acest cătun sunt de credință  ortodoxă și așa au fost dintotdeauna. De aceea, la toate sărbătorile și pentru toate necesitățile spirituale credincioșii din acest cătun se deplasau 7 km, până la biserica „Sfântul Ierarh Nicolai” din satul Boldurești. Prin urmare parohul acestei bisericii asigura asistența religioasă creștinilor din Chilișoaia

Mulți ani la rând, praporii bisericești (steagurile), Crucea și un sfeșnic, stăteau în casa unui localnic în vârstă  (Ion BOBOC), care erau luate atunci când răposa cineva. După moartea acestui localnic, aceste steaguri și crucea au început să fie ținute când la un sătean, când la altul. De regulă rămâneau în gospodăria unde răposase cineva, până erau luate la casa altuia unde răposa cineva. De aceea, apăruse ideea și dorința credincioșilor din Chilișoaia să zidească o mică încăpere, o capelă unde să stea permanent și în loc cuviincios steagurile și Crucea folosite la înmormântări.

Inițial se discuta să se facă această mică capelă în cimitir. Dar întrucât cimitirul se află la margine de sat, se luase în calcul să fie construită în localitate. Protoiereul Ștefan RÎMBU (băștinaș din Chilișoaia), clericul Catedralei Episcopale din mun. Ungheni și Președintele Sectorului Eparhial, Relații Culturale, a decis să ofere lotul unei foste case bătrânești, pe care  a primit-o ca moștenire de la o bunică, Olimpiada RÎMBU (femeie foarte credincioasă, nelipsită de la slujbele bisericești, ce nu a fost căsătorită niciodată), care se străduise și reușise în plină perioadă ateistă, în anul 1988, să întemeieze cimitirul în localitatea Chilișoaia, întrucât până la acea vreme răposații din acest sătuc erau înmormântați la cimitirul din Boldurești, ce se afla la o distanță de 8 km.

Localnicii din Chilișoaia s-au bucurat aflând că Părintele Ștefan este dispus să le ofer gratis acest lot de pământ. De aceea prin 2016 se luase discuțiile în serios ca să se înceapă construirea unei mici capele pe locul respectiv. În timpul discuțiilor apăruse și ideea că poate această încăpere să nu fie atât de mică doar pentru a adăposti steagurile și crucea, ci să fie făcută un pic mai mare, ca pe aici să fie adus și răposatul pentru a i se face aici și nu prin ogrăzile oamenilor, slujba înmormântării. De aceea se făcuse provizoriu un fel de plan ca să fie construită o încăpere dreptunghiulară, 7 m lungimea, pe 4 m lățimea.

Între timp oamenii au început să strângă bănuț cu bănuț pentru a se începe această construcție, lucrările căreia au demarat în vara anului 2018. Deja temelia fiind începută mulți oameni au socotit că totuși e prea mică această încăpere și doreau să o mărească un pic, dar se ciocneau de situația financiară foarte redusă, fără mari posibilități de a duce la bun sfârșit o construcție mai impunătoare. S-au hotărât localnicii totuși, în cele din urmă, ca respectiva construcție să o facă de 10 m lungimea, pe 5 m lățimea. Prin urmare s-a săpat temelia mai mare, și s-a turnat fundația, fiind săvârșită atunci o slujbă de sfințire ca la orișicare temelie de construcție obișnuită.

Între timp ce se înainta cu zidirea pereților, responsabilul lucrărilor fiind un meșter din localitate, NAGÂȚ Augustin, veniseră câțiva localnici plecați în străinătate (MIRON Constantin și Liudmila – Lisabona, Portugalia; RÎMBU Augustin – Moscova, Rusia; RÎMBU Radion – Berlin, Germania) cu ideea și dorința să contribuie la construirea acestei capele și să fie făcută în așa fel ca în ea să se poată săvârși chiar și Sfinte Liturghii și orice slujbă bisericească. Prin urmare trebuia ca această construcție să devină o mică bisericuță, sau mai bine spus un paraclis.

De aceea, din numele comunității religioase din Chilișoaia, a fost înaintată o cerere către Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, pentru a binecuvânta ca respectiva construcție să fie în cele din urmă un sfânt locaș în cinstea Acoperământului Maicii Domnului, întrucât această sărbătoare a fost dintotdeauna hramul sătucului Chilișoaia.

De la acea dată, 1 octombrie 2018, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, dar și prin binecuvântarea rodnică a Ierarhului, cât și prin sprijinul celor menționați, dar și din jertfa benevolă a localnicilor s-au construit pereții acestei bisericuțe. Prin decretul Înaltpreasfințitului PETRU în funcția de paroh al bisericii a fost numit Protoiereul Ștefan RÎMBU.

Deja în primăvara anului 2019 Părintele Ștefan a cerut binecuvântarea Ierarhului să pună acoperișul, care pentru ai da totuși un aspect bisericesc, i-au fost amplasate două cupole în forme de turn, după modelul acoperișurilor bisericilor în stil ștefanian-moldovenesc.

Deja în 2020 au fost amplasate 3 cruci, făcute manual din inox, la un atelier din orașul Ungheni.

Între timp în ograda bisericii a fost înălțată o Răstignire, în preajma unei fântâni părăsite, care a fost curățată și readusă la viață.

Apoi apăruse dorința, așa după cum e și firesc, să fie procurate și montate 3 clopote mici. Prin lucrarea lui Dumnezeu și contribuția generoasă a mai multor familii, a fost procurat de la Moscova, din atelierul Sofrino, un set din 5 clopote, care în total cântăresc puțin peste o sută de kg. Acest set de 5 clopote a fost amplasat într-o clopotniță improvizată de lemn.

În după amiaza zilei de sâmbătă, 7 august 2021, a fost săvârșită în prezența multor localnici, slujba de sfințire a clopotelor și a unei Troițe (răstingniri).

În continuare, pe parcursul anilor 2021 și 2022 au fost săvârșite lucrări de finisare la interiorul și exteriorul bisericii.

Dorim să specificăm și faptul că până în prezent, cu anumite ocazii și cu prilejul unor sfinte sărbători, la această bisericuță s-au mai săvârșit periodic slujbe de acatist, Te Deum-uri, litii de pomenire a răposaților, înfăptuindu-se totodată cu binecuvântarea și la îndemnul Arhiepiscopului PETRU acte de caritate și de binefacere, oferindu-li-se copiilor, dar și maturilor, diferite bunuri, articole vestimentare, dulciuri, produse alimentare și alte daruri.

Deja în primăvara anului 2023, parohul bisericii a cerut binecuvântarea Înaltpreasfințitului PETRU, ca să înfrumusețeze interiorul biserici, prin montarea – după posibilități avute – a unui mic iconostas, a icoanelor pe perete, procurarea Prestolului și jertfelnicului, dar și-a altor atribute bisericești.

Sâmbătă, 7 octombrie 2023, în a doua parte a zilei, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit o vizită pastoral-misionară în cătunul Chilișoaia, raionul Nisporeni. Scopul acestei vizite pastoral-misionare a fost ca Înaltpreasfinția Sa, să inspecteze lucrările de înfrumusețare și împodobire ce s-au înfăptuit. Ajuns aici, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de Protoiereul Ștefan RÎMBU, dimpreună cu câțiva ctitori și binefăcători, printre care îi menționăm pe dnl Nicanor CIOCHINĂ, dnl Constantin NAGÎȚ, dnl Efim MOCANU, dnl Valentin MITITIUC, dnl Gheorghe SOLOMON și câțiva localnici.

După ce a analizat toate cele înfăptuite până în prezent, Ierarhul a încuviințat ca slujba de sfințire a Sfântului Prestol și a Paraclisului să fie săvârșite așa cum s-a și stabilit în prealabil pe 11 noiembrie 2023. La sfârșitul vizitei, Înaltpreasfinția Sa a ținut un cuvânt de învățătură creștină, apreciind totodată munca și jertfa tuturor celor implicați în construirea și împodobirea acestui paraclis.

După aceasta, Ierarhul a împărțit copilașilor prezenți ciocolate și hulubași de pâine în semn de pace, iar celor maturi Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU le-a oferit câte o iconiță cu chipul Maicii Domnului.

La final, Protoiereul Ștefan RÎMBU a ținut să mulțumească sufletește Înaltpreasfinției Sale, din partea tuturor sătenilor, pentru prezență arhierească, cuvânt de învățătură, daruri și binecuvântări.

Sfințirea bisericii și Liturghie Arhierească.

Sâmbătă, 11 noiembrie 2023, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Chilișoaia, r. Nisporeni.

În dimineața zilei, Arhiereul eparhiot a fost întâmpinat călduros de Protoiereul Ștefan RÎMBU, alături de familia sa și dimpreună cu Dnl Vasile MĂRCUȚĂ, Președintele raionului Nisporeni, Dnl Nicanor CIOCHINĂ, Primarul s. Boldurești, soborul de preoți și credincioșii prezenți.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU a săvârșit slujba de sfințire a Prestolului și a Sfintei Biserici, stropind cu agheasmă și ungând cu Sfântul Mir interiorul sfintei biserici, renovate capital și împodobită excepțional, prin strădania părintelui paroh și a ctitorilor.

Alături de Înaltpreasfinția Sa  au coliturghisit Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial, dar și alți slujitori prezenți.

La Vohodul mic, Părintele Ștefan RÎMBU a fost decorat cu cea mai înaltă decorație bisericească, dreptul de a purta mitră, pentru construirea acestei biserici, zidită cu spijinul sătenilor, pe locul unei case.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni, cerându-se ca Dumnezeu să-și reverse mila Sa peste satul Chilișoaia și credincioșii acestei comunități religioase, ajutându-i la tot lucrul cel bun și mântuitor.

După citirea pericopei Evanghelice, Ierarhul a ținut un consistent cuvânt de învățătură, explicând mesajul evanghelic, vorbind apoi despre importanța, folosul și necesitatea bisericii într-o comunitate, îndemnând credincioșii să fie prezenți la slujbele ce se vor săvârși în această biserică.

După rugăciunea „Tatăl nostru…”, au fost împărtășiți credincioșii care s-au pregătit pentru primirea Sfintei Împărtășanii.

Cu prilejul sfințirii, Arhiepiscopul PETRU a oferit în dar bisericii, o sfântă cruce pentru Sfântul Prestol.

Menționăm și faptul că Dnl Vasile MĂRCUȚĂ, Președintele raionului Nisporeni, a adresat un cuvânt de felicitare comunității religioase din satul Chilișoaia, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la întemeiere și cu sfințirea bisericii.

După Sfânta Liturghie Înaltpreasfinția Sa, dimpreună cu soborul de slujitori și credincioșii prezenți au ieșit în curtea bisericii, unde a fost sfințită o răstignire din piatră de Cosăuți, ctitorată de familia LUPEICA Mihail și Aliona.

După aceasta a fost săvârșit un Te Deum pentru sănătatea tuturor ctitorilor și binefăcătorilor bisericii nou zidite, dar și pentru toți locuitorii satului Chilișoaia, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la atestarea localității date.

La final Chiriarhul a felicitat credincioșii prezenți cu Sfințirea Sfântului Prestol și a bisericii din localitate, dar și cu împlinirea a 100 de ani a satului Chilișoaia.

Apoi Înaltpreasfinția Sa a înmânat Medalii și Diplome Eparhiale unor ctitori de seamă și binefăcători ai acestei biserici.

La final părintele paroh, Protoiereul Ștefan RÎMBU, a adus cuvinte de recunoștință și mulțumire Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, pentru prezență, slujire, sfaturi și cuvinte părintești. De asemenea, cuvinte de mulțumire, au adresat soborului de slujitori prezenți, tuturor ctitorilor, binefăcătorilor și enoriașilor acestei biserici.

Apoi Părintele Ștefan a oferit în dar Ierarhului o mitră arhierească, ca o amintire de la această slujbă din s. Chilișoaia.

La final, Înaltpreasfinția Sa, dimpreună cu dnl Nicanor CIOCHINĂ, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial și Protoiereul Ștefan RÎMBU, au sădit câte un stejar și un tei, ca o amintire ce va dăinui peste veacuri de la această slujire arhierească.

 

Contacte:

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, s. Chilișoaia, r. Nisporeni.