Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit KIRIL (Braguța), stareţul mănăstirii „Înălțarea Domnului”, Hârjauca, președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și Viață Monahală, cu ocazia zilei de naştere

Preacuvioase părinte KIRIL,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preacuvioşiei Voastre, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate.

Trăirea şi activitatea Preacuvioşiei Voastre, Vă recomandă ca un bun administrator şi desăvârşit iconom al Tainelor Dumnezeişti, precum şi un iscusit povăţuitor pe calea care duce spre Hristos. Dovada activităţii jertfelnice depusă spre consolidarea şi edificarea Sfintei mănăstiri Hârjauca se vede de îndată ce păşeşti pragul acesteia.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Hârjauca, precum și în celelalte ascultări încredințate. Vă dorim zile îndeungate și bincecuvântate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire şi de administrare, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi ani binecuvântaţi!

Cu arhiereşti binecuvântări,

 

+ PETRU

_____________________________________,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI