Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat cu ocazia Zilei Internaţionale a Profesorului, tuturor celor care activează în domeniul educaţiei

Dragi şi iubiţi ostenitori de pe tărâmul educaţiei

Stimați educatori, învăţători şi profesori, din 1994, data de 5 octombrie este ziua când cele mai sincere cuvinte şi cele mai frumoase flori vă sunt oferite pe merit, cu ocazia zilei profesionale a Domniilor Voastre.

Cu această ocazie – Ziua Internaţională a Profesorului – Vă aducem sincere, calde şi sufleteşti cuvinte de felicitare, de urări de bine şi de binecuvântări.

Vă dorim multă sănătate, puteri sufleteşti şi trupeşti, curaj, ani îndelungaţi în munca profesională a Domniilor Voastre, însoţiţi de succese frumoase şi încununaţi de mari realizări. Conşteintizând pe deplin că, astăzi poate mai mult ca niciodată, aveţi un dublu rol, şi de profesor, şi de părinte, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă întărească de a putea îndrepta şi călăuzi, prin educaţia cuvenită şi folositoare pe tinerele vlăstare, viitorii cetăţeni ai societăţii şi credincioşi ai bisericii.

În fiecare copil educat există o picătură din viaţa Domniilor Voastre, căci sunteţi nu doar cei ce-i învăţaţi pe copii „a scri, a citi, a socoti şi a povesti”, ci sunteţi şi cei care de foarte multe ori oferiţi lecţii adevărate de viaţă. Dumneavoastră sunteţi ce-i care le insuflaţi discipolilor dragostea de credinţă, de neam, de ţară, de părinţi, de oameni, de natură. Or, acestea reprezintă adevărate valori umane şi creştine, care trebuie să împodobească personalitatea oricărui om.

Astfel, întrucât contribuția Dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială şi întrucât, tot Dumneavoastră sunteţi, aşa cum spunea un scriitor „zidarii societăţii de mâine, făuritorii de mari destine, promotorii bunătăţii şi demnităţii umane”, Vă datorăm recunoştinţe profunde şi mulţumiri sufleteşti pentru jertfelnicia de care daţi dovadă prin educarea şi învăţarea copiilor şi a tinerilor.

Fie ca Milostivul Dumnezeu să binecuvinteze cu har, spor, pace, bucurie şi ajutor fiecare zi a Domniilor Voastre, dându-vă putere şi curaj de a educa şi mai departe cu acelaş devotament şi jertfelnicie, pe acei ce vă vor purta în memoria lor peste ani şi ani, că le-aţi fost şi profesor, dar şi părinte deopotrivă.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste creştină

+PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni