Mesaj de felicitare din partea clerului, cinului monahal și a drept credincioșilor creștini din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, adresat Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului spiritual

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Stăpâne, PETRU,

Deși pentru majoritatea creștinilor data de 12 iulie a fiecărui an, este doar ziua de cinstire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pentru noi, clerul, cinul monahal și drept credincioșilor creștini din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, această binecuvântată zi are o semnificație aparte, constituind un prilej de mare bucurie sufletească și sărbătoare deosebită, întrucât Înaltpreasfinția Voastră în această zi Vă cinstiți Sfântul ocrotitor, Sfântul Apostol Petru, al cărui nume îl purtați cu multă demnitate, bucurie și dragoste, din ziua călugăriei. Or, acest moment ne oferă, încă o dată în plus fericita ocazie de a Vă adresa, alese urări de sănătate, pace şi bucurii duhovnicești.

Mult stimate și iubitul nostru Stăpân,

Mulțimea lucrărilor înfăptuite de Înaltpreasfinția Voastră, cu tact pastoral și străduință arhierească, pe plan pastoral-misionar, social sau cultural, constituie o mărturie concretă și vie a faptului că Dumnezeu Vă întărește, iar Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Vă sprijină în tot ce faceți, de dragul lui Dumnezeu și din grijă mântuitoare pentru turma cea cuvântătoare.

Râvna misionară ce Vă caracterizează, să Vă însoțească mereu în lucrarea de arhipăstorire. Temperamentul viu și înflăcărat al Sfântului Apostol Petru, să-l aveți mereu la îndemână, pentru a ne putea călăuzi pașii vieții spre Hristos.

Vă dorim ca să ne fiți și mai departe, acel rugător fierbinte și păstor iubitor de suflete.

„Având un asemenea arhiereu” credincios, destoinic, energic, rugător, pilduitor, bun sfătuitor, neobosit învățător și predicator, rugăm stăruitor pe Milostivul Dumnezeu, ca și de-acu-nainte, încă foarte, foarte mulți ani, să reverse asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, harul cel întăritor, liniște sufletească, bucurie și pace duhovnicească, pentru a Vă avea o călăuză vie spre Împărăția lui Dumnezeu, dar și pentru a duce mai departe, cu roade la fel de bogate, lucrarea de păstorire a turmei lui Hristos, asemenea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe care îi rugăm să Vă întărească și să Vă păzească ani îndelungați, aici pe pământ.

Totodată Înaltpreasfințite Stăpâne,Vă asigurăm și de sincera noastră prețuire, pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi, Biserica lui Hristos și pentru toți păstoriții.

Întru mulți și binecuvântați ani, Înalpreasfințite Stăpâne!

Cu fiască smerenie și deplină supunere, semnează,

Stareții și Starețele, Protopopii împreună cu tot clerul

 și poporul drept credincios

din Episcopia de Ungheni și Nisporeni