Mesaj de felicitare adresat Preacucernicului Protoiereu Andrei URSOI, Președintele Sectorului Eparhial, Învățămînt Religios și Catehizare cu ocazia împlinirii a 37 ani de viață

Preacucernice Părinte Andrei,

Paroh al bisericii “Sf. Apostol Luca” din orașul Ungheni,

Președinte al Sectorului Eparhial Învățământ Religios și Catehizare

    Ziua de 29 ianuarie ne oferă deosebitul prilej de a Vă adresa sincere cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de naştere a Preacucerniciei Voastre.

    Deja mai bine de un deceniu, Sfinţia Voastră Vă consacraţi puterile slujirii Sfintei Biserici a lui Hristos. În acest răstimp V-aţi recomandat ca un devotat slujitor al altarului. Fiind Președintele Sectorului Eparhial, Învățămînt Religios și Catihizare, cu jertfelnicie îndepliniţi toate ascultările binecuvântate de către  Ierarh.

    În această atmosferă aniversară, Vă dorim, dragă Părinte, din tot sufletul, sănătate şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească pentru a izbuti depăşirea tuturor provocărilor şi ispitelor lumii.

    De asemenea, considerăm că puterea credinţei, dăruirea de sine pentru cele sfinte, dar şi cumsecădenia, perseverenţa şi onestitatea vor rămâne particularităţi esenţiale ale personalităţii  Preacucerniciei Voastre.

La mulţi şi binecuvântaţi ani şi toţi în lumina Celui Preaînalt!

Cu stimă şi profundă consideraţiune,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni