Împreună construim Catedrala episcopală și Centrul eparhial Ungheni

Din negura timpurilor, poporul nostru binecredincios a adus laudă lui Dumnezeu înălţând faimoase biserici şi mănăstiri în cinstea sfinţilor, prin care s-a proslăvit numele Său. Fie că erau vremuri de pace şi belşug, fie că erau de restrişte şi război, înaintaşii noştri zideau sfintele lăcaşe cu dragoste şi nădejde întru Cel de Sus.

Astfel şi Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, întru slava lui Dumnezeu şi întru continuarea frumoasei tradiţii strămoşeşti, a iniţiat construcţia complexului Catedralei Episcopale „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ” şi a Sediului Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni în oraşul Ungheni, care se doreşte a fi încă o perlă la cununa Ortodoxiei din Ţara noastră, precum şi un loc de căpătare a liniştii şi împăcării sufleteşti.

Sediul Episcopiei, va cuprinde şi numeroase spaţii care vor găzdui Departamentele Eparhiale: Departamentul Eparhial Activitate Socială şi Caritate; Departamentul Eparhial Mănăstiri şi Viaţă Monahală; Departamentul Eparhial Învăţământ Religios şi Catehizare; Departamentul Eparhial Relaţii cu Mass – media; Departamentul Eparhial Relaţii Culturale şi Activitate Pastorală pentru Tineret; Departamentul Eparhial Probleme Liturgice şi de Pastoraţie; Departamentul Eparhial Activitate Pastorală pentru Forţele Armate şi Organele de Drept; Departamentul Eparhial Activitate Pastorală în Instituţiile Penitenciare, cât şi birourile protopopilor de Ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Hînceşti, întrucât Catedrala Episcopală şi Centrul Eparhial Ungheni vor încorpora toate patru protopopiate.

De asemenea,Centru Eparhial va include o bibliotecă de carte religioasă, muzeul Episcopiei, o sală pentru elevii şcolii duminicale, şcoala duminicală pentru maturi, sala de festivităţi, unde se vor desfăşura manifestări cultural – bisericeşti, o cantină pentru cei nevoiaşi, cu deservire zilnică şi alte instituţii cu destinaţie socio-spirituală.

Hramul Catedralei – „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ”, nu a fost ales întâmplător, deoarece prin această icoană a sa, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a făcut nenumărate minuni pe pământul Moldovei, iar noi, prin ridicarea acestei Sfinte Catedrale, am hotărât să aducem cinste şi mulţumire Maicii Domnului pentru mila şi mijlocirea sa pentru poporul binecredincios în faţa Atotţiitorului.

Celelalte două Altare laterale ale Catedralei Episcopale vor fi zidite în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe şi a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Pentru a duce la bun sfârşit această binecuvântată iniţiativă, Direcţia Eparhială Ungheni, lansează apel la bunăvoinţa şi generozitatea tuturor oamenilor de bună credinţă, care pot şi îşi doresc să contribuie, conform posibilităţilor, la edificarea Complexului Catedralei Episcopale şi a Eparhiei.

Or, jertfa făcută spre ridicarea Casei lui Dumnezeu este o frumoasă şi hotărâtă mărturisire de credinţă, a cărei ecou va dăinui peste veacuri, în eternitate. Unindu-ne forţele în spiritul credinţei ortodoxe şi punând mână de la mână, cu dragoste, dăruire şi nădejde, vom reuşi să ducem la bun sfârşit această frumoasă iniţiativă şi să contribuim astfel împreună la întărirea şi proslăvirea credinţei strămoşeşti pe meleagurile natale.

            Aşa să ne ajute Prea Milostivul Dumnezeu.

+ PETRU

EPISCOP DE UNGHENI  ŞI NISPORENI

___________________________________________

Rechizitele bancare se anexează:

Instituția Religioasă Episcopia de Ungheni şi Nisporeni

Codul Fiscal: 34214954

Codul IBAN: MD15ML000000002251746224 (lei, dolari, euro)

Codul Băncii: MOLDMD2X346

BC “Moldindconbanc” S.A. filiala Ungheni