Să nu pângărim Paștele Blajinilor și să nu ne purtăm necuviincios în cimitire

Ca de fiecare dată, prin grija părintească ce v-o port, vin și anul acesta cu aceeaşi rugăminte și acelaş îndemn creștinesc, atât către cler, cât și către toți credincioșii din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, de a ne purta creștinește la Paștele Blajinilor. Întrucât această zi de pomenire a celor răposați, face și ea parte din Sărbătorile Pascale, care sunt pline de Lumină Sfântă, la fel și faptele noastre făcute acum cu acest prilej, trebuie să emane credință și lumină. Întotdeauna, dar mai cu seamă, în aceste sfinte zile ale Învierii, suntem datori să luăm aminte la cuvintele Scripturii spuse de Domnul Hristos: „Văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”.
Observăm că de la an la an se denaturează sensul creștin al Paștelui Blajinilor. Vestitul misionar, preotul Maxim Kozlov spunea: „Cimitirul este asemenea unei biserici imense, în care odihnesc osemintele nu ale unuia, ci ale mai multor oameni drepţi şi sfinţi, a căror viață sfântă e știută numai de Dumnezeu”. De aceea se cuvine să ne comportăm cât mai creștinește la cimitir, aproape ca într-o biserică. Cel mai important la Paștele Blajinilor este rugăciunea făcută cu atenție și evlavie de preot. Celelalte rînduieli (pomenele, bucatele, vinul) au și ele importanța lor dacă se fac în limita bunului simț și așa cum se cuvine. Dacă dăm de pomană rudelor sau celor care ne-au dat și nouă ceva, nu o putem numi milostenie, ci mai degrabă schimb de daruri. În această privinţă, Hristos ne avertizează zicând: „Dacă faci bine celui care-ți face bine, ce răsplată vei avea?”. Când dai copilului amărât și omului necăjit, care nu are ce-ți da înapoi, aceea este cea mai mare pomană.
Să nu transformăm Paștele Blajinilor și cimitirele într-un loc potrivit de prezentare a modei cu haine deocheate și indecente, să nu-l transformăm într-un prilej de a arăta tuturor ce mașini avem, ce bijuterii purtăm sau ce băuturi scumpe și bucate alese mâncăm. Să nu ne îmbătăm, să nu înjurăm, să nu fumăm în cimitire, ca prin aceasta să nu dăm prilej de sminteală și discuții nepotrivite celor care cu nerăbdare așteaptă să vadă ceva necuviincios în viața creștinilor ortodocși.

Cu arhierești binecuvântări și grijă părintescă
+PETRU,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni