Mijlocirea şi ajutorarea Maica Domnului, sau ce ne învaţă Sâmbăta Acatistului

An de an, vineri seara în săptămâna a cincea din Postului Mare, se oficiază Slujba Imnului Acatist, închinat Maicii Domnului. Din punct de vedere liturgic, această slujbă face parte din rânduielile specifice ale Postului Mare, menite să-l pregătească sufleteşte pe credincios pentru marele praznic al Învierii Domnului. Alături de profunzimea şi frumuseţea specifică a rugăciunii în sine, Imnul Acatist are şi o istorie miraculoasă care, analizată în esenţă, constituie un real izvor de învăţături duhovniceşti ce-şi pot găsi aplicarea în situaţii concrete din viaţa socială actuală.

Potrivit relatărilor istorice, cântarea acestui Acatist îşi are originile în timpul eliberării Constantinopolului de avari şi perşi, în 7 august 626, din timpul împăratului Heraclie. Pe când acesta se afla într-o expediţie în Orient, departe de Constantinopol, barbarii au pornit atacul asupra capitalei. Deşi situaţia părea a fi fără scăpare, Patriarhul Serghie, luminat de Duhul Sfânt, a organizat o serie de procesiuni pe zidurile cetăţii cu relicvele Sfintei Cruci, cu icoana „nefăcută de mână” a lui Hristos şi cu veşmântul Maicii Domnului. De asemenea, a încurajat tot poporul să lupte cu vitejie împotriva barbarilor cotropitori şi a îndemnat clerul să intensifice rugăciunile de cerere către Născătoarea de Dumnezeu.

Râvna locuitorilor, alimentată de nădejdea că Maica Domnului îi va ajuta, a fost atât de intensă, încât au reuşit să respingă atacurile inamicului şi au pregătit terenul pentru contraatacul decisiv al lui Heraclie, care avea să meargă din victorie în victorie, până la recucerirea tuturor provinciilor luate de perşi.

În semn de recunoştinţă, poporul a cântat toată noaptea, în picioare, Imnul Acatist al Maicii Domnului în biserica Fecioarei din Vlaherne. Din acel moment, ziua de 7 august a rămas zi de comemorare solemnă a ajutorului dat de Hristos, prin mijlocirea Maicii sale, „împotriva vrăjmaşilor ce ne împresurau pe pământ şi pe mare”. Ulterior, s-a adăugat acestei zile şi memoria altor asedii ale Constantinopolului din anii 677, 717, 718 şi 860. Prin toate aceste comemorări s-a făcut din acest Acatist, un imn de încredere a poporului bizantin în cinstea Maicii Domnului care îi ocrotea.

La început prăznuirea eliberării miraculoase a Constantinopolului, cântată împreună cu Acatistul, se comemora anual la 7 august, iar în sec. VIII a fost transferată de Patriarhul Gherman pe data de 25 martie, datorită strânsei legături cu sărbătoarea Bunei Vestiri. În sec. IX, era sărbătorită la sfârşitul Postului Mare, şi abia ulterior s-a fixat pentru săptămâna a cincea din Postul Mare.

Unul din motivele care au prilejuit trecerea slujbei Acatistului în sâmbătat a cincia a Postului Mare este următoarea. Duminica a cincia din Postul Mare este închinată cuvioasei Maria Egipteanca. Cunoaştem din relatările agiografice că, ea fiind o femei foarte păcătoasă, atunci când a vrând să se închine Cinstitei Cruci la Ierusalim, o putere nevăzută i se împotrivea să meargă să se închine. A încercat de mai multe ori să intre, dar fără izbândă. La intrarea respectivei încăperi, pe zid era o icoană a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Astfel, cuvioasa Maria Egipteanca, recunoscând că păcatele sale multe sunt cauza nevăzutului obstacol, căzu în genunchi la acea icoană şi se rugă stăruitor către Maica Domnului, să mijlocească către Fiul ei şi dacă îi va îngădui să se închine, îşi va schimba viaţa păcătoasă. Astfel, Maica Domnului a mijlocit la Fiul ei, iar cuvioasa Maria a fost slobozită spre a merge la închinare. După aceasta a urmat ridicarea ei din prăpastia patimilor ruşinoase, aşa cum şi făgădui-se.

Din această istorisire trebuie să înţelegem că, oricât de păcătoşi am fi şi nevrednici de a ne apropia de Dumnezeu, dacă alergăm stăruitor cu rugăciune şi umilinţă către Maica Domnului, ea mijloceşte pentru noi şi a noastră mântuire înainte Divinităţii.

Iar slujba Acatistului ne arată foarte limpede, câte binecuvântări cereşti şi cât ajutor în cele spirituale şi materiale, putem dobândi prin mijlocirea Maicii Domnului. Binecuvântările şi ajutor Pururea Fecioarei Maria, s-au revărsat peste omenire nu doar odată şi pentru cineva anume, ci şi astăzi ne putem învrednici de ajutorul Născătoarei de Dumnezeu, doar să avem nădejde şi credinţă în puteria ei de ajutorare. Şi totodată, să alergăm către ea cu rugăciune stăruitoare şi atunci vom simţi mijlocirea pentru noi înaintea Fiului ei. Ne va dărui – ca şi tuturor celor care au alergat la ea – daruri cereşti şi pământeşti; ne va ajuta să ne ridicăm din mocirla păcatelor; ne va izbăvi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi, ca o mamă iubitoare de fii, ne va mângâia sufleteşte.  

preotul Ştefan RÎMBU