DEPARTAMENTUL EPARHIAL ACTIVITATE PASTORALĂ PENTRU FORŢELE ARMATE ŞI ORGANELE DE DREPT