Trebuie să dăm Bisericii dragostea și cinstea cuvenită

Dacă nu vom da Bisericii dragostea şi respectul cuvenite, atunci Tradiţia ei se va pierde. Dacă nu vom cinsti Biserica, nu vom fi în stare să ne însuşim Tradiţia, cu atât mai puţin să o transmitem generaţiilor viitoare.

Astfel, nu vom fi decât o mână de oameni de treabă, care – Doamne fereşte! – vor fi lăsat să moară odată cu ei Tradiţia vieţii celei adevărate. Calea este deja bătută şi regulile stabilite, nu e nevoie să inventăm nimic sau o altă cale.

Iertaţi-mi îndrăzneala, dar nimic nu i se pare prea anevoios celui dornic să urmeze această cale, celui care ia aminte la învăţăturile Tradiţiei noastre şi îmbrăţişează toate cele care îl pun negreşit pe calea lui Hristos, care este şi calea Părinţilor noştri întru Domnul.

Arhimandritul ZAHARIA ZAHAROU,

Omul cel tainic al inimii