Toți cei ce voiți să vă mântuiți, cereți mila Maicii Domnului și nu vă leneviți

Negrăite și necuprinse de limbă sunt darurile și binefacerile pe care ni le împărtășește întotdeauna Maica Domnului, dacă alergăm la ajutorul ei cu credință în toate zilele noastre. De aceea, toți cei ce voiți să vă mântuiți, cereți mila Maicii Domnului și nu vă leneviți, rugați-vă și nu dormiți, cântați Domnului și nu-L înjurați, binecuvântați și nu blestemați, pe săraci miluiți-i și nu vă scumpiți, pe bolnavi cercetați-i și nu vă îngrețoșați, pe călători odihniți-i și nu vă împotriviți, la sfânta biserică veniți și nu vă trândăviți. La Domnul veniți și-n pace să fiți, din dragoste dați ca în dar să luați. Prin rugăciune mereu să vă întâlniți, unii pe alții vă ajutați, vă îmbărbătați, vă mângâiați și într-un glas pe Sfânta Fecioară Maria, care astăzi s-a născut, cu alese rugăciuni și frumoase cântări să o lăudați, ca bucuria nașterii ei peste noi din belșug să vină.

Însă nimeni din cei păcătoși și nepocăiți să nu îndrăznească cu buze întinate și cu inimi necurate a lăuda pe Născătoarea de Dumnezeu. Nimeni din cei ce zac în desfrânări să nu cuteze fără lacrimi a săruta icoana celei mai curate Fecioare, pe care o laudă cerul și pământul. Nimeni dintre femeile cele ucigașe de prunci, care nu vor să fie mame, să nu îndrăznească, mai înainte de a părăsi păcatul, a cere ajutorul aceleia care prin nașterea ei a fost cea mai sfântă Mamă din câte au trăit pe acest pământ. Nimeni din cele ce se rușinează de nașterea de fii să nu se apropie râzând să vadă rodul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, care a fost din veci aleasă să fie Mamă lui Hristos și Mamă nouă tuturor. Nimeni din pruncii și copii cei neascultători de părinți să nu caute în grabă ajutor de la Fecioara și Prunca Maria, care a fost smerită roabă și în toate ascultătoare. Nici cei ce înjură de cele sfinte, nici cei plini de ură, nici cei mincinoși, nici cei bețivi, nici cei ce nu iartă, nimeni din cei păcătoși să nu aștepte ajutorul Maicii Domnului dacă mai întâi nu se vor ierta, nu se vor căi, nu se vor pocăi. Iar cei ce vă căiți de păcate, cei ce vă gândiți la moarte, cei ce voiți prin spovedanie să puneți început de viață nouă, toți aceștia veniți, îndrăzniți, apropiați-vă, vă așteaptă Mântuitorul nostru. Veniți, căiți-vă, iertați-vă, spovediți-vă, bucurați-vă, vă așteaptă Maica Domnului, a cărei naștere acum o prăznuim. Veniți, de cele vechi lăsați-vă, în haina nouă vă îmbrăcați, vă așteaptă sfinții din cer, vă așteaptă Biserica, vă așteaptă preoții să vă vină în ajutor, numai să veniți.

Părintele Iachint al Putnei