Să curățim haina sufletului pentru a fi vrednici oaspeți la masa Împăratului Hristos

Profitând de această frumoasă pericopă evanghelică de la Luca 14, 16-24, vom medita din nou asupra Bisericii, în special pentru faptul că astăzi adesea întâlnim oameni care se numesc creștini, dar nu sunt în niciun fel interesați de ceea ce înseamnă Biserica în profunzimea înțelesurilor ei. Fără îndoială aceasta se datorează, pentru cei mai mulți, părții administrative și juridice a Bisericii, care este cel mai ușor perceptibilă. Dar Biserica este o comuniune între persoane care mărturisesc aceeași credință și se împărtășesc din aceleași Sfinte Taine.

Pericopa evanghelică de astăzi ne dă, o dată în plus, ocazia să vedem cum Dumnezeu invită întreaga umanitate la petrecerea de nuntă. A ales câțiva oameni care să ducă invitațiile tuturor. Dar iată că invitații refuză pentru că au alte lucruri de rezolvat, mai importante. Cu toții suntem foarte pricepuți în a găsi preocupări mult mai urgente decât a asculta chemarea Domnului. Dumnezeu caută atunci alți oameni: șchiopi, cerșetori, desculți, care nu au de lucru etc. Cu aceștia va umple sala pregătită de nuntă.

Cu toții suntem chemați să primim, încă din această viață, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru fiii Săi din veșnicie.

Sărbătoarea Nașterii Domnului este tot mai aproape, luminițele care împodobesc orașele și casele anunță cumva această sărbătoarea, dar și inimile noastre trebuie să fie pregătite la fel. Mai avem puțin timp pentru a face asta. Să ne pregătim așa cum se cuvine, curățindu-ne haina de nuntă pentru a fi vrednici oaspeți la masa Împăratului Hristos, acolo unde ne vom putea împărtăși din Cina cea de Taină la care suntem cu toții chemați.

Arhiepiscopul Ioachim